Prosesskjemaer

Aktuelt Om oss Produkter Brosjyrer Service Referanser Arrangementer Prosesskjemaer Informasjonspolicy Personale
header_bottom

Søk

Kontakt

Hydropress HUBER AB avd.Norge

Furuhallveien 8A

3512 Hønefoss


icon.tel  +47 959 25 444 (Sør Norge)

icon.tel + 47 971 53 514 (Midt og Nord Norge)


icon.mail info@huber.no (Sør Norge)

icon.mail salg@huber.no (Midt og Nord Norge)

icon.mail service@huber.no

icon.mail reservdelar@hubersverige.se

Sverige

www.hubersverige.se

Finland

www.huber.fi

Klikk her for å melde deg
på vårt nyhetsbrev!

Linkedin..png    FB-logga.png    twt_a.png    Ins.png

Prosesskjemaer

Nesten alle problemer har en løsning – Den skal vi finne og bruke

Vi støter på mange utfordringer i livet, og har lært oss hvordan man finner løsninger for dem. Ofte må vi stole på ekspertene. HUBERs ingeniører er eksperter innen vann- og avløpsvannbehandling. Hvis du har et problem på det området, kan du spørre oss og utfordre oss; vi finner en løsning og vil gjerne dele den.

 

Lokale og globale utfordringer

Kanskje du er driftsansvarlig ved et renseanlegg eller en konsulent. Kanskje du er på jakt etter bedre ytelser og mer effektive, kostnadseffektive og pålitelige prosesser og utstyr? Snakk med oss!

 

Det er manko på energi, vann og nå til og med mat, og alt blir dyrere og dyrere. Foran oss ligger det sviktende naturressurser, global oppvarming og klimaendringer med mulige katastrofale konsekvenser for størsteparten av menneskene, og spesielt for de fattige.

 

Den eneste ansvarlige måten å opptre på, er å ta vare på hver mulighet for en fornybar og økonomisk forsvarlig utvikling, og spare og bruke om igjen de dyrebare naturressursene.

 

HUBERs løsning for drikkevannreservoarer

HUBERs løsning for overløpsvannbehandling

HUBERs løsning for sentral avløpsvannbehandling

HUBERs løsning for mekanisk forbehandling av avløpsvann

HUBERs løsning for biologisk behandling av avløpsvann: HUBERs MBR-anlegg

HUBERs løsning for sedimentering

HUBERs løsning for slambehandling

HUBERs løsning for slamtørking: HUBER Solartørk SRT+

HUBERs løsning for slamtørking: HUBER båndtørker BTplus med varmetilkobling

HUBERs løsning for lokal slamforbrenning med HUBER sludge2energy-system

HUBERs løsning for behandling av septisk slam

HUBERs løsning for desentralisert behandling av avløpsvann

HUBERs løsning for desentralisert eller del-sentralisert avløpsvannbehandling med gjenbruk

HUBER BioMem®, løsning for desentralisert behandling og gjenbruk av avløpsvann

HUBERs løsning for desentralisert behandling og gjenbruk av avløpsvann

HUBER ThermWin®, løsning for varmegjenvinning fra avløpsvann

HUBERs løsning for varmegjenvinning fra avløpsvann: som varmekilde for slamtørking

HUBERs løsning for gjenbruk av vann og utvinning av varme

HUBERs løsning for grått vann

HUBERs løsning for slakterier og kjøttindustri

HUBERs løsning for meierier og ysterier

HUBERs løsning for bryggerier og drikkeindustri

HUBERs løsning for tekstil- og lærindustri

HUBERs løsning for papir- og celluloseindustri

HUBERs løsning for håndtering av organisk avfall

HUBERs løsning for sand- og grusblandinger

HUBERs løsning for plastindustri

© Copyright - Hydropress HUBER AB