Slik bruker du energien fra avløpsvannet på en effektiv måte!

Aktuelt Om oss Produkter Brosjyrer Service Referanser Arrangementer Prosesskjemaer Informasjonspolicy Personale
header_bottom

Søk

Kontakt

Hydropress HUBER AB avd.Norge

Furuhallveien 8A

3512 Hønefoss


icon.tel  +47 959 25 444 (Sør Norge)

icon.tel + 47 971 53 514 (Midt og Nord Norge)


icon.mail info@huber.no (Sør Norge)

icon.mail salg@huber.no (Midt og Nord Norge)

icon.mail service@huber.no

icon.mail reservdelar@hubersverige.se

Sverige

www.hubersverige.se

Finland

www.huber.fi

Klikk her for å melde deg
på vårt nyhetsbrev!

Linkedin..png    FB-logga.png    twt_a.png    Ins.png

Slik bruker du energien fra avløpsvannet på en effektiv måte!

Energibruken vår i hus og lokaler må effektiviseres og bli mer miljøvennlig. Ifølge svenske Boverkets årlige oppfølging av miljøkvalitetsmålene, vil ikke miljøkvalitetsmålet som Naturvårdsverket presenterte i vår, "Godt bebygd miljø", bli nådd, og det vil heller ikke bli nådd innen 2020, ifølge rapporten fra Boverket i Sverige.

 

Boverket skriver også at utnyttelsestrykket fortsatt er høyt på grunn av høykonjunktur og boligbygging, og følgelig øker miljøbelastningen. Eiendomssektoren har imidlertid iverksatt flere tiltak for å redusere bygningenes miljøpåvirkning. Likevel forble energiforbruket i hus og lokaler uendret i fjor, etter en tidligere lang nedadgående trend.

 

Én av mulighetene til å bruke energi på en effektiv måte er å utnytte energien som allerede finnes, for eksempel i avløpsvann. Fra avløpsvann kan en varmeveksler ivareta varmen, men det som mange ikke tenker på, er at det også er mulig å bruke varmeveksleren til å skape komfortkjøling i bygningen, ettersom avløpsvannet holder en stabil temperatur hele året og alltid er tilgjengelig.

 

En stor del av energiforbruket i et hus går med til å sørge for varmtvann. En løsning for energieffektivisering er å forvarme det innkommende kalde vannet med varmen i avløpsvannet før det varmes opp til nivået som kreves for varmtvann, og på den måten gjenvinne energien i avløpsvannet. Det samme gjelder for oppvarming av hus, leiligheter og lokaler, der det er mulig å utnytte avløpsvannets varme. For å kunne utvinne varmeenergien i avløpsvannet kreves det en varmeveksler som overfører den termiske energien fra avløpsvannet til en varmepumpe. Mange tenker ikke på at energien fra avløpsvannet finnes rett under oss i bakken. I kanalene finnes denne skjulte, nesten glemte og sjelden brukte energikilden – avløpsvannet vårt.

 

Bruk av energi fra avløpsvann er et økonomisk og bærekraftig alternativ til konvensjonelle oppvarmings- og kjølesystemer. Daglig "produserer" hver enkelt person mellom 120 og 180 liter avløpsvann – avløpsvann som i snitt er 20 grader varmt når det forlater hjemmene, lokalene og kontorene våre.

 

Vi i HUBER mener at dette er en lur måte å bruke varmen fra urenset avløpsvann på nytt.

Den selvrensende varmeveksleren vår, HUBER RoWin, som hovedsakelig består av en tank i rustfritt stål med en rekke rørspiraler inni, kan være løsningen på energieffektiviseringen. Varmevekslerens funksjon bygger på at det varme avløpsvannet strømmer gjennom tanker samtidig som det avkjøles, mens rent vann eller et annet middel strømmer gjennom rørspiralene i tanken samtidig som det varmes opp. Takket være den gode varmeledningsevnen i rustfritt stål og i HUBERs konstruksjon, oppnås en stor utvekslingsoverflate, og det finner sted en effektiv varmeoverføring. Det oppvarmede, rene vannet er nå klart til å mates inn i varmepumpen. Kjøling fungerer på samme måte, bare omvendt. En vedlikeholdsfri rengjøringsmekanisme beskytter rørspiralene mot oppbygging av biofilm gjennom periodevis rengjøring, ellers ville biofilmen ha redusert varmeledningsevnen. Utmatingsskruen, som er godt utprøvd i de andre anleggene til HUBER, er plassert i bunnen av tanken, og transporterer forurensende stoffer og renseavfall ut av varmeveksleren og tilbake til avløpskanalen.

 

Ettersom HUBERs varmevekslere installeres over bakken eller i en kjeller (istedenfor i en kanal), er det en rekke fordeler ved installasjonen og vedlikeholdet. Takket være modulene kan varmeveksleren tilpasses alle prosjektstørrelser. Avhengig av størrelsen kan dette systemet generere flere hundre kilowatt "grønn varme" i tilknytning til en varmepumpe. HUBER RoWin er den eneste selvrensende varmeveksleren på markedet!

 

Tekniske data

•HUBER RoWin finnes i tre størrelser (4, 6 eller 8 moduler)

•Varmeveksleroverflate: 25–50 m2

•Gjennomstrømning: 1–30 l/s

•Lavt trykktap

•Kompakt konstruksjon

•100–300 kW

•COP-verdier rundt 5–7

RoWin.png

RoWin.jpg 

© Copyright - Hydropress HUBER AB