Varmegjenvinning

Aktuelt Om oss Produkter Brosjyrer Service Referanser Arrangementer Prosesskjemaer Informasjonspolicy Personale
header_bottom

Søk

Kontakt

Hydropress HUBER AB avd.Norge

Furuhallveien 8A

3512 Hønefoss


icon.tel  +47 959 25 444 (Sør Norge)

icon.tel + 47 971 53 514 (Midt og Nord Norge)


icon.mail info@huber.no (Sør Norge)

icon.mail salg@huber.no (Midt og Nord Norge)

icon.mail service@huber.no

icon.mail reservdelar@hubersverige.se

Sverige

www.hubersverige.se

Finland

www.huber.fi

Klikk her for å melde deg
på vårt nyhetsbrev!

Linkedin..png    FB-logga.png    twt_a.png    Ins.png

Varmegjenvinning

Gjenvinning av energi fra avløpsvann - HUBER ThermWin®

 

Rett under oss, i kanaler under bakken, finnes det en gjemt og sjeldent brukt energikilde: avløpsvannet vårt. Normalt holder avløpsvannet en temperatur mellom 12 og 20 °C. Om vinteren synker temperaturen på avløpsvannet sjelden under 10 °C, og hvis den gjør det, så er det vanligvis bare i løpet av noen få dager. Dette gjør avløpsvann til en utmerket varmekilde til drift av varmepumper.

Bruk av avløpsvann som varmekilde passer spesielt godt til større bygninger, for eksempel institusjoner for eldre, sykehus, skoler eller svømmehaller. Det er også mulig å utvinne varmen fra utløpet av avløpsrenseanlegg, og å bruke den til f.eks. slamtørking.

Som en kobling mellom avløpsvannet og varmepumpen kreves det en varmeveksler, som utvinner varmeenergien som finnes i avløpsvannet. Varmeveksleren overfører den termiske energien fra avløpsvannet til varmepumpen. Det nyskapende HUBER ThermWin®-systemet er utviklet spesielt for slik bruk. Det spesielle med dette systemet er at varmeutvinningen fra avløpsvannet skjer over bakken, og ikke i kanalen. Alle systemkomponentene er lett tilgjengelige for service og vedlikehold.

 

Funksjonsprinsipp:

En del av avløpsvannet i kanalen ledes gjennom en sil for å fjerne større partikler. Forutgående siling av avløpsvannet er nødvendig for å forhindre tilstopping av varmeveksleren. Det tidligere silte avløpsvannet løftes og renner ved hjelp av gravitasjonen gjennom varmeveksleren, som er installert over bakken, og det avkjølte avløpsvannet renner tilbake i kanalen og tar med seg det fjernede renseavfallet.

Oppvarmingen av det andre kretsløpet, som er koblet til varmepumpen, skjer inni varmeveksleren. Varmepumpen øker temperaturen til ønsket nivå. Ved bruk av kontaminerte medier kan man bruke HUBERs varmeveksler RoWin. Denne typen varmevekslere er utviklet spesielt til slikt bruk, og utmerker seg ved sin overlegne varmeoverføringskapasitet og sin automatiserte rengjøring av varmevekslingsflatene. Opptil 80 % av den tilgjengelige varmen kan gjenvinnes fra avløpsvannet og brukes på en økonomisk måte.

 

HUBERs ThermWin®-system byr på følgende viktige fordeler:

 • Effektiv bruk av en fornybar energikilde
 • Et kostnadseffektivt og miljøvennlig system
 • Rask implementering og utnyttelse av en sjeldent brukt ressurs
 • Redusering av CO2-utslipp
 • Uavhengig av bruk av fossilt brensel
 • Jevnt tilgjengelig varmepotensial
 • Langsiktig sikker og fornybar energikilde
 • Uavhengig av kanalutforming
 • Enkelt vedlikehold av alle komponenter
 • Enkel, men effektiv kontroll
 • Avkjøling og oppvarming med ett og samme anlegg

HUBER varmeveksler RoWin

 • Kompakt, innkapslet anlegg
 • Kontinuerlig maksimal varmeoverføringskapasitet
 • Automatisk rengjøring av varmevekslerens overflater
 • Helautomatisk drift
 • Kontinuerlig stabile hydrauliske betingelser
 • Ufølsom overfor flytende eller grovere materialer/rens
 • Automatisk fjerning av sedimenteringer
 • Minimalt vedlikeholdsbehov
 • Flere mulig bruksområder, for både industrielle og kommunale behov
 • Konstrueres i moduler; systemet har forskjellige typer ekstrautstyr
 • Veldig lite plassbehov med maksimal varmevekslerflate

Varmeveksler for avløpsvann for tank- eller kanalinstallasjon - HUBER RoWin B

 • Kan installeres direkte i avløpsvannstrømmen
 • Intet ytterligere plassbehov
 • Ideell til bruk av utløp fra avløpsrenseanlegg
 • Kontinuerlig drift av hele systemet
 • Variabel høyde og bredde
 • Lite vedlikeholdsbehov
 • Minimal slitasje
 • Ingen negativ påvirkning på kanaler og avløpsrenseanlegg
 • Stort sett mulig med bruk året rundt; sesongavhengig solarslamtørking
 • Rask utnyttelse av en sjeldent brukt ressurs

© Copyright - Hydropress HUBER AB