Leverer de beste avløpsrenseløsningene til nordiske kommuner og virksomheter

Vi er et internasjonalt selskap som over hele verden tilbyr våre kunder effektive og nyskapende løsninger. Under prosessen sammen med HUBER tilbyr vi kompetent rådgivning og pålitelig service. HUBER har mer enn 50 000 installasjoner over hele verden som bidrar til bærekraftig bruk av vann, energi og verdens naturressurser.

Produkter og utstyr for dine behov

Et komplett utvalg av maskiner og anlegg, for behandling av avløpsvann, prosessvann, sand og slam fra en kilde.

Produkter 

HUBER Technology NORDIC

HUBER tilbyr best mulig teknologi og utstyr for kommunal og industriell vannbehandling og rensing av avløpsvann. Vi fokuserer på utskilling av faste partikler og inntaksutstyr.

Om Huber 
HUBER SE honours apprentices for successful graduations 03.03.2023  | HUBER SE honoured eleven graduates of industrial apprenticeships for their successfully passed final exams. At the HUBER Forum in Berching/Erasbach, the executive board and trainers congratulated and wished the newly graduated professionals much success in their takeover departments and for their further career. [les mer]
Laksefabrikken oppfyller BAT 10.02.2023  | SinkabergHansen tar ansvar og sikrer miljøet med å oppfylle strengere miljøkrav fra den nye laksefabrikken. Når de bygde nytt Lakseslakteri tok de også innover seg de nye BAT kravene som gjelder. I artikkelen under kan du lese om SinkabergHansen sin nye laksefabrikk og hvordan de løste de nye strengere miljøkrav [les mer]
HUBER SE welcomes 26 new employees at company headquarters 24.01.2023  | On Friday, 20 January, HUBER SE welcomed 26 new employees at the company headquarters in Berching/Erasbach. During the official onboarding event, the new employees were given a tour of the production halls and an introduction to the HUBER working world by the HR department, and were then officially welcomed to the company by the board members Georg Huber, Dr. Oliver Rong and Rainer Köhler as well as the works council. [les mer]
News archive