Grov og finsiling

Coarse Screen
Fine Screen
Perforated Plate Screen
Mesh Screen

Pålitelige siler for alle bruksområder. Fine siler og mikrosiler for utskilling av fine oppløste materialer. Nyskapende teknologi fra én og samme kilde.

Mekanisk siling er et viktig første skritt i avløpsrensing, enten det er i industrielle eller kommunale avløp.

I store applikasjoner med kraftig gjennomstrømning kan det være godt å ha både grov- og finsiling i innløpet. For eksempel med et 10 mm grovt gitter RakeMax® og påfølgende hullsiling med 3 mm EscaMax®.

For å beskytte eller avlaste påfølgende trinn mot tilstopping eller unødvendig slitasje, må rusk og renseavfall fjernes. Flytende, flokkulerte og oppløste materialer fjernes ved hjelp av forskjellige typer siler, som fjerner renseavfallet før vannet går videre til neste trinn.

Høy driftssikkerhet, lave vedlikeholdskostnader og et godt arbeidsmiljø er viktige faktorer når vi konstruerer maskinene våre.

For kommunale renseanlegg anbefaler vi først en vaskepresse for ristgods for å returnere løselige organiske stoffer, fulgt av et sandfang som hindrer slitasje i påfølgende prosesstrinn.

HUBER tilbyr finsiling som erstatning for primær sedimentering ved hjelp av trommelfiltre og mikrosiling som etterpolering gjennom platefiltre.

Takket være HUBERs brede utvalg av siler kan løsningene tilpasses nesten alle tenkelige behov

  • Store variasjoner i svevende materiale
  • Fra lavest til størst mulig gjennomstrømning
  • Fra decimeter til mikrometer
     

ROTAMAT®-siler

HUBERs "alt-i-ett-siler" med integrert vaskepresse for ristgods og avvanning. Fra små til mellomstore gjennomstrømninger. Fra 0 til 250 liter/sekund. Tilgjengelig med spalte- eller hullsiling samt for montering i kanal eller tank.

Hullplate og grovrist

HUBERs hullplategitter EscaMax® og grovrist RakeMax® brukes for middels til store gjennomstrømninger. Robuste konstruksjoner sikrer god renseavfallsutskilling og transport oppover av renseavfallet. Brukes også til siling i råvannsinntak til vannverk og industri. For riktigt grove anvendelser brukes det TrashMax® som håndterer paller og sykler.

Trapperist STEP SCREEN®s

HUBER tilbyr også den eldre teknologien med trapperist for spesifikke anvendelser. Trapperist gir imidlertid ofte dårligere utskilling enn hullsiling i kommunale installasjoner.

Kompakte anlegg

Å kombinere siling, sand- og fettfang i én og samme enhet er smart og plassbesparende. HUBERs kompakte enhet ROTAMAT Ro5® gjør nettopp det og er tilgjengelig for små til mellomstore gjennomstrømninger.

Finsiler

HUBERs finsiler kan brukes til å erstatte primær sedimentering, som beskyttelse for membrananlegg, som sluttpolering eller til å sile inntaksvann for sensitive prosesser. Leveres ned til 10 µm.

Utvendig slam- og septikmottak

Ved å ha en septikmottakskanal for ekstern og en ekstern septikmottakskanaldrift i renseanlegget. HUBERs eksterne slammottaker RoFAS er en robust og driftssikker maskin som håndterer gjennomstrømninger opptil 300 m2/t.

Benefits

Benefits

The HUBER screening program comprises thus a wide variety of screen systems and enables us to offer the perfect solution for

  • any installation conditions
  • any flow rate
  • any bar spacing

Downloads