HUBER eksternslammottaker ROTAMAT® Ro3.3

Velprøvde maskiner for mekanisk forbehandling kombinert med en kompakt eksternslammottaker inne i HUBER eksternslammottaker ROTAMAT® Ro3.3

Denne typen anlegg brukes til fullstendig utskilling av renseavfall og sand.

  • Ro3.3 består av en innløpssil Ro1 eller Ro2 som er montert i en luftet eller uluftet sandfelle. Innløpssilene har integrert vaskepresse for ristgods og avvanning.

    Takket være den integrerte utførelsen i en og samme tank er anlegget kompakt og luktfritt. Hvis du vil ha mer informasjon om anlegget, kan du se

    HUBER kompaktanlegg ROTAMAT® Ro5

Medier

Medier

 
 

Produkter

request further product information