HUBER membransil ROTAMAT® RoMem

ROTAMAT® Membrane Screen RoMem

Ultrafin membransil med firkantet nett sikrer høy utskilling av faste partikler

HUBER membransil ROTAMAT® RoMem er egnet for både kommunal og industriell avløpsrensing med gjennomstrømninger opptil 3500 m³/t og kan utstyres med maskevidde fra 0,5 til 1,0 mm, noe som fører til god utskilling av fiber og hår. Silen kan enten installeres direkte i kanalen eller i en separat tank. Den nye generasjonen MBR- og MBBR-utstyr krever todimensjonal finsiling. Spalteforsegling og hullstørrelser på 3–10 mm er ikke effektive nok.

HUBER membransil ROTAMAT® RoMem er en finsil med lite trykktap som gir en stor siloverflate takket være det trommelformede innløpskammer og installasjonsvinkelen på 35°. Silen består av netting med kvadratiske hull, noe som skaper en bedre utskilling av faste partikler, sammenlignet med konvensjonelle spaltesiler.

Den todimensjonale silen og de små åpningene får fibre og hår til å holde seg i silen. Den samme utskillingseffekten kan ikke oppnås med spaltesiler. Firkantnett har veldig stor ledig plass og kan derfor håndtere store gjennomstrømninger til tross for det finmaskede nettet. Nettet fremstilles av rustfri ståltråd, noe som betyr stor slitestyrke og dermed minimalt behov for utskifting. Stålnettingen kan håndtere større variasjoner i trykkfall sammenlignet med nylonnetting.

Membransilen er en effektiv og økonomisk løsning for fjerning av faste partikler fra avløpsvann takket være en kombinasjon av siling, transport, komprimering, avvanning og utmating i en enhet.

PRO-versjon (valgfri): Den spesielle utformingen av PRO-serien isolerer vannstanden i karet fra nivået foran og bak silen. Metoden tillater kontinuerlig drift med konstant vannstand oppstrøms for maskinen og en betydelig større kapasitet for gjennomstrømning.

Anvendelser og anvendelsesområder

Hår- og fiberutskilling før membransiling

Valget av maskevidde avhenger av hvilket membransystem som brukes. Membransystemer er inndelt i hulfiber- og flatmembraner. Utskilling av fibrøst materiale er spesielt viktig inne i anlegg med hulfibermembraner, da fibre kan bidra til sammenfiltring eller tilstopping av membranene og dermed redusere siling og nedsatt ytelse. Derfor er det nødvendig med siler med så liten maskevidde som mulig, spesielt for anlegg med hulfibermembraner.

Reduksjon av COD/BOD i bruk der hav er mottakere

Noen renseanlegg som slipper ut i havet, mangler biologiske rensetrinn, derfor etterstrebes det maksimal reduksjon av oksygenkrevende stoffer som slippes direkte ut i vassdrag. Siler med maskevidde på 0,1 til 1,0 mm oppnår en omfattende reduksjon av SS, COD og BOD. Ved hjelp av en RoMem kan en klare Norges rensekrav i henhold til kapittel 13.

Redusert belastning på biologisk behandlingssystem nedstrøms

Siler med fint firkantnett kan fjerne store mengder filtrerbare partikler, COD og BOD, og på denne måten redusere belastningen på behandlingssystemet nedstrøms. Deres plassbehov og investeringskostnader utgjør bare en brøkdel av den tilsvarende kostnaden for vanlig førsedimentering.

Behandling av industrielt prosessvann

Nye regler for avløpsvann som skal slippes ut i det kommunale avløpsnettet, stiller krav til forsikring. Rotamat® RoMem membransil er spesielt godt egnet, da den kombinerer utskifting av renseavfall, vasking, transport og avvanning i en kompakt enhet.

Read more...close

HUBER membransil ROTAMAT® RoMem er en svært fin sil med lavt trykktap, og den gir en stor siloverflate takket være det trommeformede innløpskammeret og installasjonsvinkelen på 35°. Silen består av netting med kvadratiske hull, noe som skaper en bedre størrelsesdefinert utskilling av faste partikler sammenlignet med konvensjonelle spaltesiler.

Den todimensjonale silingen og de små åpningene betyr at fibre og hår beholdes i silen til den rengjøres. Den samme utskillingseffekten kan ikke oppnås med spaltesiler fordi utskillingen deres av størrelser er dårligere definert. Firkantnett har en svært stor ledig overflate og kan derfor håndtere stor hydraulisk kapasitet til tross for det finmaskede nettet.

HUBER membransil ROTAMAT® RoMem er egnet for både kommunal og industriell avløpsrensing med gjennomstrømninger opptil 3500 m³/ t og kan utstyres med en maskevidde fra 0,5 til 1,0 mm.

Membransilen er en effektiv og økonomisk løsning for fjerning av faste partikler fra avløpsvann fordi den kombinerer siling, transport, komprimering, avvanning og utmating i en kompakt, plassbesparende enhet. Silen kan enten installeres direkte i kanalen eller i en separat tank.

PRO-versjon (valgfri): Den spesielle utformingen av PRO-serien isolerer vannstanden i karet fra nivået foran og bak silen. Metoden tillater kontinuerlig drift med konstant vannstand oppstrøms for maskinen og en betydelig større kapasitet for gjennomstrømning.

Programmer

Utskilling av hår og fiber før membransiling

Valget av maskevidde er avhenging av hvilket membransystem som anvendes.
Membransystemer er inndelt i hulfiber- og flatmembraner. Utskilling av fibrøst materiale er spesielt viktig inne i anlegg med hulfibermembraner, da fibre kan bidra til sammenfiltring eller tilstopping av membranene og dermed redusere siling og nedsatt ytelse. Derfor er det nødvendig med siler med så liten maskevidde som mulig, spesielt for anlegg med hulfibermembraner.

Reduksjon av COD/BOD ved anvendelse der sjø og elv er mottakere

Mange renseanlegg for avløpsvann som slipper ut til sjø og elv, mangler biologiske rensetrinn, det strebes derfor etter maksimal reduksjon av oksygenkrevende stoffer som slippes ut direkte i vassdrag.  Maskeviddesiler på 0,5 til 1,0 mm oppnår en omfattende reduksjon av SS, COD og BOD.

Redusert belastning på biologiske behandlingssystemer nedstrøms

Siler med fint firkantnett kan fjerne store mengder filtrerbare partikler, COD og BOD, og på denne måten redusere belastningen på behandlingssystemer nedstrøms. Deres plassbehov og investeringskostnader utgjør bare en brøkdel av den tilsvarende kostnaden for vanlig førsedimentering.

Behandling av industrielt prosessvann

Nye lover om avløpsvann som mates ut i kanalsystemer, krever mekanisk siling på opprinnelsesstedet og behandling av de tilbakeholdte faste partiklene. Rotamat® RoMem membransil er spesielt godt egnet, da den kombinerer utskifting av renseavfall, vasking, transport og avvanning i en kompakt enhet.

Fordeler

Fordeler

Fordelene med membransilen RoMem

  • Siling med en definert utskillingsstørrelse gjennom firkantnett
  • Svært solid netting i rustfritt stål
  • Øker driftssikkerheten for påfølgende membranreaktorer
  • Effektiv reduksjon av COD/BOD
  • Stor effektivitet ved å kombinere utskilling, vasking ved behov, komprimering, transport, avvanning og fjerning i en og samme enhet
  • Ideell for installasjon i eksisterende kanaler
  • Periodisk høytrykksrensing (to ganger om dagen) med 120 bar forhindrer tilstopping av nettingen
  • Effektiv tetting mellom kanalen og innløpskammeret gjør det umulig for ubehandlet avløpsvann å strømme forbi innløpskammeret

Nedlastinger

Case Studies

Konstruksjonsskisse

Konstruksjonsskisse

Medier

Produkter

request further product information