HUBER platefilter RoDisc®

Mikrosil med roterende nett for pålitelig fjerning av fine, svevende partikler

RoDisc® roterende platefilter er konstruert for mikrosilering på opptil 1500 m³/t med en maskevidde ned til så lite som 10 μm.Silen er spesielt tilpasset installasjoner som krever svært høy filtreringskvalitet og stort filterareal. Stort utskillingsområde på liten plass der vannet renner med tyngdekraften gjennom filteret. Gir effektiv fjerning av flokker etter kjemisk bunnfall og sekundær førsedimentering. RoDisc brukes ofte til sluttpolering av sirkulasjon og servicevann samt i drikkevannsproduksjon. Fosforinnholdet kan reduseres ved utfelling og flokking oppstrøms.

Read more...close

Takket være det lille plassbehovet og den modulære konstruksjonen kan RoDisc® skreddersys for å passe til alle spesifikke plasskrav.

HUBER platefilter RoDisc® brukes til å skille fine partikler i kommunale og industrielle applikasjoner. Silens utførelse i moduler gjør det enkelt å installere ekstra filteroverflate for å tilfredsstille de stadig økende kravene til gjennomstrømning. I en kommunal anvendelse med førsiling og biologisk forhåndsbehandling kan for eksempel en gjennomstrømningskapasitet på opptil 1500 m³/t oppnås med 20 platefiltre.

Finsilen arbeider på grunnlag av de velprøvde trommelfilterprinsippene. Silen består av horisontalt oppstilte roterende platefiltre installert på en sentral aksel der 60 % er dekket med vann, hvert platefilter består av individuelle segmenter i rustfritt stål som er dekket av nett med firkantede masker. Avløpsvannet som skal behandles, renner gjennom segmentene innenfra og ut, og filtratet mates ut ved silens innløpsende.

Fordeler

Fordeler

Fordelene med platefilteret RoDisc®

  • Siling med definert utskillingsstørrelse takket være firkantnettet
  • Tyngdekraftsystem (ingen løfting av avløpsvann nødvendig)
  • Lite trykktap
  • Stor hydraulisk gjennomstrømning
  • Ikke behov for eksternt vaskevann
  • Reduksjon av filterbare faste partikler, COD, BOD, fosfor
  • For installasjon i tank eller kanal
  • Kompakt, innkapslet konstruksjon
  • Kan utstyres med syrevask om nødvendig

Nedlastinger

Nedlastinger

Case Studies

Konstruksjonsskisse

Konstruksjonsskisse

Medier

Produkter

request further product information