HUBER grovrist TrashMax®

Stabil grovrist for fjerning av grovt renseavfall

 

HUBER grovrist TrashMax® kan brukes som første rengjøringstrinnet i kommunale og industrielle avløpsrenseanlegg, ved innløp til kraftverk, ved større pumpestasjoner og ved råvannsinntak. TrashMax® fjerner store og uhåndterlige gjenstander som steiner, planker og paller, og beskytter dermed systemer nedstrøms.

Rengjøringsrakene, som er festet til et kjedesystem, kan tilpasses forskjellige mengder og typer rengjøring. Transportkapasiteten kan tilpasses ved å installere flere eller færre raker. TrashMax® har stor kapasitet og er egnet for store gjennomstrømninger med mye renseavfall.

TrashMax® består av kraftige spalter som kan leveres med en avstand på 20 mm opp til 200 mm, og kan installeres i kanaler med en bredde på 4 meter og en dybde på opp til 20 meter. Rakene renser risten fra forsiden og får på den måten med seg store mengder renseavfall raskt. Nederst er det et bevegelig eller fast bunntrinn avhengig av anvendelse og mengder renseavfall.

Installasjonshøyden på TrashMax® er bare avhengig av nivået til påfølgende installasjoner for transport renseavfall.

Den nedre delen av TrashMax® består av den bratte transportseksjonen. Den øvre delen består av en utmatingsseksjon med en liten helling. Utformingen av risten sikrer pålitelig fjerning av renseavfallet i et påfølgende system for transport eller destruksjon.

Read more...close

 

Renseelementene, som er festet til kjedesystemet, kan enkelt tilpasses til forskjellige krav, og kan derfor også fjerne tunge og uhåndterlige gjenstander. Fjerningskapasiteten kan justeres etter behov takket være rakekomponenter som kan tilpasses. Fordelen med stor rensekapasitet viser seg spesielt i gjennomstrømninger med en høy andel fastestoffer.

Installasjonshøyden til TrashMax® over bakken er svært lav og selv i dype kanaler bare avhengig av installasjonshøyden til enhetene for transport eller destruksjon av renseavfallet.

Den nedre delen av TrashMax® består av den bratte transportseksjonen. Den øvre delen består av en utmatingsseksjon med en liten helling. Denne utformingen av risten sikrer pålitelig fjerning av renseavfall til et påfølgende system for transport eller destruksjon.

 

 

Fordeler

Fordeler

Fordelene med HUBER grovrist TrashMax®:

  • Pålitelig fjerning av grove materialer og uhåndterlige gjenstander kombinert med stor driftssikkerhet.
  • Ristraker med stor kapasitet.
  • Bunntrinn som kan åpnes, sikrer at renseavfallet blir værende på forsiden av risten.
  • Nøyaktig styring av ristens raker for pålitelig rensing, både på forsiden og baksiden av risten. Kompakt, buet utforming.
  • Enkel installasjon i eksisterende kanaler.
  • Installasjon mulig uten utgraving av kanalen. Enkelt og lett tilgjengelig drivverk
  • Alle deler som er i kontakt med mediet (unntatt kjede, drivverk og lagre), er laget av rustfritt stål og behandlet i beisebad.
  • Bortsett fra elektrisk strøm er det ikke nødvendig med ekstra forbruksmateriell som f.eks. servicevann for driften av anlegget.

Nedlastinger

Case Studies

Konstruksjonsskisse

Konstruksjonsskisse

Medier

Produkter

request further product information