HUBER avløpssil ROTAMAT® Ro1

Pålitelig og effektiv mekanisk utskiller for faststoffer med velprøvd teknologi

HUBERs avløpssil ROTAMAT® Ro1 er basert på et unikt, patentert system som muliggjør en kombinasjon av siling, vasking, avvanning og transport i en og samme enhet.

Avhengig av spaltebredden (6 eller 10 mm) og silstørrelsen (diameter på innløpskammeret opp til 3000 mm), kan gjennomstrømningen justeres etter spesifikke lokale krav. ROTAMAT® Ro1 er fremstilt helt i rustfritt stål og behandlet i beisebad. Silen med den roterende trommelen installeres enten direkte i kanalen eller leveres som tankmonterte enheter med en helling på 35°. Avløpsvannet renner inn i den åpne delen av det skrånende innløpskammeret og gjennom silen. Flytende og svevende materiale beholdes i innløpskammeret. Tilstopping av siloverflaten fører til en ekstra filtreringseffekt ved å skille ut mindre faste partikler takket være filtermatten som bygges opp.

Når tilstoppingen øker vannstanden foran silen, starter maskinen og rakearmen roterer. Rakens fingre, som går gjennom spaltene i innløpskammeret, fanger opp renseavfallet. Renseavfallet faller ned i karet og lander i transportskruen. Raken går tilbake til startposisjonen. Under rotasjonen renses rakens fingre av en skrape. I samme roterende bevegelse fører transportskruen renseavfallet oppover i skrårøret.

Renseavfallet transporteres og presses oppover i røret. Det avvannes og komprimeres før det lander i en beholder eller på en etterfølgende transportør. Hele transporten foregår innkapslet for å minimere lukt.

Read more...close

HUBER avløpssil ROTAMAT® Ro1 er fremstilt helt i rustfritt stål og syrebehandlet i beisebad. Silen med den roterende trommelen installeres enten direkte i kanalen eller leveres som tankmonterte enheter med en helling på 35°. Avløpsvannet renner inn i den åpne delen av det skrånende innløpskammeret og gjennom silen. Flytende og svevende materiale beholdes i innløpskammeret. Tilstopping av siloverflaten fører til en ekstra filtreringseffekt ved å skille ut mindre faste partikler takket være filtermatten som bygges opp.

Når tilstoppingen øker vannstanden foran silen, starter maskinen og rakearmen roterer. Rakens fingre, som går gjennom spaltene i innløpskammeret, fanger opp renseavfallet. Renseavfallet faller ned i karet og lander i transportskruen. Raken går tilbake til startposisjonen. Under rotasjonen renses rakens fingre av en skrape. I samme roterende bevegelse fører transportskruen renseavfallet oppover i skrårøret.

Renseavfallet transporteres og presses oppover i røret. Det avvannes og komprimeres før det lander i en beholder eller på en etterfølgende transportør. Hele transporten foregår innkapslet for å minimere lukt.

Fordeler

Fordeler

Fordelene med HUBER Finsil ROTAMAT® Ro1

  • Lavt trykktap – høy utskillingseffekt; Takket være formen på innløpskammeret og installasjonsvinkelen på 35° er silarealet mye større enn for en tilsvarende vertikal eller sterkt skråstilt sil, noe som bidrar til lavt trykktap, høy utskillingseffekt og maksimal gjennomstrømning.
  • Fremstilt i rustfritt stål; Maskinen er fremstilt helt i rustfritt stål og syrebehandlet i et beisebad for maksimal rustbeskyttelse og dermed redusert vedlikeholdsbehov.
  • Pålitelig, selvrensende drift; Takket være den roterende raken rengjøres hele siloverflaten på minimal tid. Silen opprettholder dermed effektiv utskilling selv ved høy belastning. Videre sikrer utformingen av produktet at renseavfallet forblir i silen og ikke risikerer å ende opp nedstrøms.
  • Flere funksjoner kombinert i ett system; ROTAMAT®-silene utfører siling, vasking, avvanning og transport i en og samme plassbesparende enhet. En supplerende endeløs søppelpose sikrer helt luktfri drift av hele systemet.
  • Lavt vedlikeholdsbehov; ikke noe behov for smøring. Enkel drift med elektrisk motor. Regelmessig kontroll og visuell inspeksjon er tilstrekkelig.

Nedlastinger

Case Studies

Konstruksjon

Konstruksjon

Medier

Medier

 
 

Produkter

request further product information