HUBER siltrommel finsiling/hullplatesil – ROTAMAT® Ro2/RPPS /-STAR

ROTAMAT®Rotary Drum Fine Screen Ro 2 / RPPS

Pålitelig og velprøvd innløpssil for rensing av kommunalt, industrielt, avløps- og prosessvann

Driften av HUBER siltrommel ROTAMAT® Ro2 er basert på et unikt, patentert system som muliggjør en kombinasjon av siling, vasking, avvanning og transport i en og samme enhet.

 • Modellvarianter Ro2: Innløpskammer med spalte ≥ 0,5 mm.
  Avhengig av spaltebredden (0,5 eller 6 mm) og kurvstørrelsen (diameter på innløpskammeret opp til 3000 mm) kan gjennomstrømningen justeres etter spesifikke behov.
 • RPPS Innløpskammer av hullplate ≥ 1,5 mm.
  Med hullplate oppnås todimensjonal siling, noe som gir høyere effektivitet enn spaltesil og dermed mindre fiber og hår nedstrøms.
  /li>

 • RPPS-STAR: Innløpskammer av foldet hullplate ≥ 1,0 mm.
  Det stjerneformede innløpskammeret med foldet hullplate betyr en økning i siloverflaten på ca. 30 % og dermed en høyere gjennomstrømning. Det er en fordel å installere STAR-enheter med små hullstørrelser (1/1,5/2 mm) i kommunale og industrielle vannrenseanlegg.

ROTAMAT®-enhetene er utelukkende fremstilt av rustfritt stål og syrebehandlet i beisebad. Siltrommelen monteres enten direkte i kanalen eller leveres som en tankmontert enhet med en helling på 35°. Avhengig av spaltebredden (0,5–6 mm) eller hullstørrelsen (1–6 mm) og kurvdiameteren (opptil 3000 mm), kan nesten alle gjennomstrømninger realiseres.

Avløpsvannet strømmer inn i og gjennom den åpne kortsiden av den skrånende siltrommelen. Flytende og svevende materiale blir værende i innløpskammeret. Tilstopping av siloverflaten fører til en ekstra filtreringseffekt ved at det skilles ut mindre faste partikler takket være filtermatten som bygges opp. Når tilstoppingen øker vannstanden foran silen, starter maskinen og rakearmen roterer.

Siltrommelen løfter og fanger renseavfallet og slipper det ned i karet. Siltrommelen rengjøres for renseavfall ved hjelp av en børste og spylerampe. En transportskrue i karet fører renseavfallet opp gjennom et skrårør. Renseavfallet transporteres og presses oppover i røret. Det avvannes og komprimeres før det lander i en beholder eller på en etterfølgende transportør. Hele transporten foregår innkapslet for å minimere lukt.

Integrert selvrensende system IRGA

For å optimalisere prosessen kan et integrert vaskesystem, IRGA, velges som et alternativ. Ved å vaske renseavfallet skilles det biologiske materialet som returneres til prosessen, ut. Det vaskede renseavfallet betyr mindre luktforstyrrelser. ROTAMAT®-prinsippet innebærer at vaskesystemet kan integreres direkte i røret. Det er mulig å spyle med varmt vann for å skille fett fra renseavfallet.

Modellvarianterclose

Modellvarianter

 • Ro2: Innløpskammer med spalte 0,5 mm
  . Avhengig av spaltebredden (0,5 eller 6 mm) og kurvstørrelsen (diameter på innløpskammeret opp til 3000 mm) kan gjennomstrømningen justeres etter spesifikke behov.
 • RPPS: Innløpskammer av hullplate ≥ 1,5 mm.
  Med hullplate oppnås todimensjonal siling, noe som gir større effektivitet enn spaltesil.
 • RPPS-STAR: Innløpskammer av foldet hullplate ≥ 1,0 mm.
  . Det stjerneformede innløpskammeret med foldet hullplate betyr en økning i siloverflaten på ca. 30 % og dermed en høyere gjennomstrømning. Det er en fordel å installere STAR-enheter med små hullstørrelser (1/1,5/2 mm) i kommunale og industrielle vannrenseanlegg.

Read more...close

ROTAMAT®-enhetene er utelukkende fremstilt av rustfritt stål og syrebehandlet i beisebad. Siltrommelen monteres enten direkte i kanalen eller leveres som en tankmontert enhet med en helling på 35°. Avhengig av spaltebredden (0,5–6 mm) eller hullstørrelsen (1–6 mm) og kurvdiameteren (opptil 3000 mm), kan nesten alle gjennomstrømninger realiseres.

Avløpsvannet strømmer inn i og gjennom den åpne kortsiden på den skrånende siltrommelen. Flytende og svevende materiale holdes igjen av silen. Tilstopping av siloverflaten fører til en ekstra filtreringseffekt ved at det skilles ut mindre faste partikler takket være filtermatten som bygges opp. Når tilstoppingen øker vannstanden foran silen, starter maskinen og rakearmen roterer.

Siltrommelen fanger renseavfallet og slipper det ned i karet. Siltrommelen rengjøres for renseavfall ved hjelp av en børste og spylerampe. En transportskrue i karet fører renseavfallet opp gjennom et skrårør.  Renseavfallet transporteres og presses oppover i røret. Det avvannes og komprimeres før det lander i en beholder eller på en etterfølgende transportør. Hele transporten foregår innkapslet for å minimere lukt.

Integrert vaskesystem IRGA

For å optimalisere prosessen kan et integrert vaskesystem, IRGA, velges som et alternativ. Ved å vaske renseavfallet skilles det biologiske materialet som returneres til prosessen, ut. Det vaskede renseavfallet betyr mindre luktforstyrrelser. ROTAMAT®-prinsippet innebærer at vaskesystemet kan integreres direkte i røret. Det er mulig å spyle med varmt vann for å skille fett fra renseavfallet.

Fordeler

Fordeler

Fordelene med HUBER siltrommel ROTAMAT® Ro2 /RPPS/-STAR:

◾Lavt trykktap – høy utskillingseffekt
. Takket være formen på siltrommelen og installasjonsvinkelen på 35° er silarealet mye større enn for en tilsvarende vertikal eller sterkt skråstilt sil, noe som bidrar til lavt trykktap, høy utskillingseffekt og maksimal gjennomstrømning.

Fremstilt i rustfritt stål. Maskinen er fremstilt helt i rustfritt stål og syrebehandlet i et beisebad for maksimal rustbeskyttelse og dermed redusert vedlikeholdsbehov.

◾Pålitelig utforming. Hele gjennomstrømningen føres inn i siltrommelen gjennom den åpne fronten og kan bare sendes ut gjennom siloverflaten. Dette forhindrer oversvømmelse i anlegget og sikrer at renseavfallet blir værende inne i siltrommelen.

◾Flere funksjoner kombinert i ett system; ROTAMAT®-silene utfører siling, vasking, avvanning og transport i en og samme plassbesparende enhet. En supplerende endeløs søppelpose sikrer helt luktfri drift av systemet.

◾Mulighet for STAR-design. Takket være trommelens unike stjernedesign kan siloverflaten, og dermed gjennomstrømningen, økes selv i smale kanaler

◾Lavt vedlikeholdsbehov. Det trenges ingen smøring; regelmessig kontroll og visuell inspeksjon er tilstrekkelig.

Nedlastinger

Case Studies

Konstruksjonsskisse

Konstruksjonsskisse

Principial sketch
Principial sketch
The different Rotary Drum Fine Screen models: Ro 2 / RPPS / RPPS-Star
The different Rotary Drum Fine Screen and Perforated Plate models: ROTAMAT® Ro2 / RPPS / STAR

Medier

Produkter

request further product information