Trapperist STEP SCREEN®s

Kostnadseffektiv utskilling av renseavfall og transport

Årsakene STEP SCREEN®-systemets store suksess er den enkle funksjonen, driftsprinsipp og enkel rensing uten hjelpemidler (selvrensende i henhold til motstrømsprinsippet). Det gir høy driftssikkerhet og er lett å vedlikeholde, samtidig som det kan håndtere svært store mengder renseavfall.

Vi har mer enn 20 års erfaring med rister, deres utforming, konstruksjon, produksjon, drift og service. Med 12 000 referanser over hele verden er vi markedsledende i Step Screen-teknologi.

HUBER trapperist STEP SCREEN® SSV

Kostnadseffektiv rensing med praktisk talt vertikal installasjon.

HUBER trapperist STEP SCREEN® SSF

Kostnadseffektiv rensing med varierende installasjonsvinkel for de fleste gjennomstrømninger

 

Produkter

Nedlastinger

Konstruksjonsskisse

Konstruksjonsskisse

Phase 1: The arriving screenings collect on the steps and form a carpet.
Phase 1: The arriving screenings collect on the steps and form a carpet.
Phase 2 + 3: The complete screenings carpet is lifted and transported by rotation of the moveable laminae.
Phase 2 + 3: The complete screenings carpet is lifted and transported by rotation of the moveable laminae.
Phase 4: The screenings carpet is laid down on the next step above.
Phase 4: The screenings carpet is laid down on the next step above.

Fordeler

Fordeler

  • Et spesielt utformet bunntrinn gjør det mulig å løfte avleiret renseavfall
  • Transport av renseavfall etter motstrømsprinsippet
  • Kan tilpasses kundespesifikke krav
  • Stor kapasitet: Gjennomstrømningen passerer bare risten én gang
  • Stor utskillingseffekt takket være muligheten for smal spaltebredde og dannelsen av renseavfallsmatten
  • Selvrensende takket være bevegelig lamellpakke (intet spylevann, ingen børster)
  • Jevn og pålitelig drift
  • Minimal følsomhet for sand, grus og steiner takket være renseavfallssystemet i bunntrinnet