Produkter

Mikrosiling

HUBER tilbyr pålitelige og nyskapende løsninger for avansert vannrensing ved hjelp av filtrering med aktivt karbon og mikrosiling. Ved å innføre et ekstra rense- eller poleringstrinn, kan kvaliteten på avløpsvannet forbedres betydelig, uavhengig av om det finnes et biologisk rensetrinn eller ikke.

Filtrering av biologisk behandlet vann betyr en ekstra reduksjon i svevestøv, noe som fører til en reduksjon i oksygenkrevende stoffer, nitrogen og fosfor.
Etter det biologiske rensestadiet blir både fosfor og nitrogen værende i vannet i løs form. Utfelling og videre polering ved for eksempel filtrering med sand eller aktivt karbon eller ved mikrofiltrering kan være nødvendig for å tilfredsstille strenge utslippskrav.

Det er også mulig å filtrere og polere avløpsvann som ikke har gjennomgått biologisk rensing, og som for eksempel slippes ut i sjøen. Dette kalles Kapittel-14-anlegg i Norge.

Sandfilter

HUBER CONTIFLOW® er et hurtigsandfilter for store volumer. Filteret er kontinuerlig med en tykk filterseng som tilfredsstiller strenge krav til rensing av utløpsvannet. CONTIFLOW® i kombinasjon med UV eller aktivt karbon betyr ekstra desinfeksjon eller rensing.

Microsiler

HUBER tilbyr flere løsninger med skive- og trommelfiltre for å beskytte MBR- og MBBR-prosesser. Silene kan plasseres i tanker eller kanaler avhengig av anvendelsen.

Aktivt karbonfilter

HUBER tilbyr aktivt karbonfilter ved hjelp av CONTIFLOW®-teknologi kombinert med granulert aktivt karbon. Ved filtrering med aktivt karbon kan en minimere legemiddelrester og andre mikroforurensninger.