HUBER aktivt karbonfilter CONTIFLOW® GAK

HUBERs CONTIFLOW aktivkarbonfilter® GAK

Fjerde rensetrinn for reduksjon og eliminering av mikroforurensninger og legemiddelrester.

HUBERs aktivkarbonfilter CONTIFLOW® GAK fjerner effektivt mikroforurensninger fra avløpsvannet. Filteret bruker granulert aktivert karbon og installeres nedstrøms etter sedimenteringen. En av fordelene med CONTIFLOW® GAK er at det ikke påvirker prosesstrinn oppstrøms. Det kan med fordel kombineres med et sandfilter oppstrøms og påfølgende ozonbehandlingstrinn for maksimal reduksjon.

HUBERs aktivkarbonfilter CONTIFLOW® GAK er et dypsengfilter nedenfra og opp. Systemet er svært effektivt, da det ikke trenger å stoppes for tilbakespyling.

Når tilstrømningen av avløpsvann strømmer fra bunnen av filteret og opp gjennom den aktive karbonsengen, holder de faste partiklene seg til filteroverflaten og mikroforurensningene absorberes på den større åpne inneroverflaten i karbonpartiklene. Den avgjørende dimensjoneringsfaktoren er oppholdstiden i den aktive karbonsengen.

Den filtrerte rentvannsfasen renner over en breddekant på toppen av filteret. Sengen med aktivt karbon trekkes sammen med de akkumulerte faste partiklene og forurensningene til bunnen av filteret og inn i løfteluftrøret som ligger midt i tanken. Løfteluften transporterer blandingen av aktivert karbon, partikler og mikroforurensninger til karbonrensingen. I rensingen skilles forurensningene ut fra karbonet av en liten del av rentvannsfasen. Det aktive karbonet er fritt for partikler, men har fortsatt absorbert forurensninger. Det rensede karbonet faller ned i sengen igjen og er klar til å håndtere en ny omgang med avløpsvann, da kapasiteten til å håndtere mikroforurensninger fortsatt befinner seg i det aktive karbonet.

HUBERs aktivkarbonfilter CONTIFLOW® GAK er en spesiell variant av velprøvde HUBER sandfilter CONTIFLOW®.

Detaljer

Detaljer

The HUBER Active Carbon Filter CONTIFLOW® GAK is a special product variant of our proven HUBER Sandfilter CONTIFLOW®: It is used as quaternary treatment stage on sewage treatment plants and removes micropollutants from the wastewater flow. The system uses granulated active carbon and is installed downstream of the secondary clarifier.

An important advantage of the HUBER Active Carbon Filter is that it has no influence on existing process-engineering systems on the sewage treatment plant and can be optimised further by adding a "classic" CONTIFLOW® Sandfilter or an upstream ozonisation plant.

Fordeler

Fordeler

 • Mer enn 5000 installasjoner over hele verden
 • Pålitelig rensing med jevnt resultat
 • Fungerer utmerket som kvartær-/fjerdetrinnsrengjøring
 • Ingen innvirkning på systemer oppstrøms
 • Enkelt og robust system
 • Kontinuerlig filterprosess og kontinuerlig eller satsvis sandvaskprosess
 • Få slitedeler
 • Kontinuerlig drift, ingen avbrudd for tilbakespyling
 • Konsistent filtratkvalitet
 • Enkel håndtering av vaskevann
 • Minimalt trykkfall over filteret

Case Studies

 • Ideal solution for the 4th treatment stage for the removal of trace substances, also as biological activated carbon filtration (BAC filtration) following ozonisation.
 • Reliable removal of dissolved COD compounds in industrial wastewater treatment (process wastewater, recirculation water)
 • Optimal solution for COD reduction in the treatment of vapour condensate from sludge drying

Konstruksjonsskisse

Konstruksjonsskisse

[Norsk] HUBER Active Carbon Filter CONTIFLOW® GAK: functional principle
request further product information