HUBER vaskepresse for ristgods WAP® SL HP

Vaskepresse for renseavfall for utvasking av organiske materialer og kontrollert høytrykksavvanning

 • Avvanningsresultat på opptil 60 % TS
 • Høy vaskehastighet
 • Økning i renseavfallets energiverdi

Høy vaskehastighet takket være intensiv vask

Høy vaskehastighet takket være intensiv vasking ROTAMAT® vaskepresse for ristgods WAP/SL/HP arbeider i satsvis modus. Renseavfallet faller enten ned i vaskehjulet direkte fra en sil eller transportenhet, eller det spyles inn i tanken gjennom en vaskekanal. Etter at en porsjon renseavfall er matet inn, blir tanken fylt med vaskevann og rørt om av et løpehjul i en justerbar periode. Avføring løsnes og fjernes fra renseavfallet av den sterke turbulensen, og av pumpehjulet. Intensiteten på vasken er valgbar og kan justeres for å passe til den spesifikke kvaliteten på renseavfallet. Etter at vaskesyklusen er avsluttet,
åpnes en automatisk ventil og vaskevannet renner ut gjennom perforerte åpninger i karet. Det returneres til avløpsvannet sammen med fekaliene.

Read more...close

Reduserte kostnader for destruksjon med høytrykk

Det vaskede renseavfallet transporteres videre til trykksonen der det avvannes ved hjelp av en komprimeringsskrue. I den påfølgende automatisk kontrollerte andre pressonen komprimeres renseavfallet og avvannes under høyt trykk til et TS-innhold på opp til 60 %. Spesielt slitesterkt og solid materiale i den koniske høytrykksenheten sikrer pålitelig drift av anlegget i lang tid. Pressvannet fra komprimeringen av renseavfallet samles opp under høytrykksenheten og slippes ut sammen med vaskevannet som inneholder mye karbon. Det er mulig med automatisk rengjøring med vann på pressen, på tanken for oppsamling av vaskevann under maskinen, og på hele høytrykksenheten. Det vaskede og komprimerte renseavfallet transporteres til slutt gjennom den koniske utmatingsåpningen over i en beholder.

Fordeler

Fordeler

Fordelene med HUBERs vaskepresse for ristgods WAP® SL HP

 • Høyintensiv vask i vaskehjul
 • Avvanning på opptil 60 % TS
 • Reduksjon i volum, vekt og destruksjonskostnader på opptil 85 %
 • Hydraulisk styrt høytrykkssone
 • Retur av karbonrikt filtrat til avløpsvannet
 • Silt avløpsvann eller prosessvann kan brukes som vaskevann
 • Ufølsom for grove materialer
 • Fremstilt helt i rustfritt stål (inklusive komprimeringsskruen)
 • Komprimeringsskrue med forsterkede skruevinger for beskyttelse mot slitasje
 • Høy økonomisk effektivitet takket være reduserte transportkostnader og kassering

Nedlastinger

Medier

Medier

 
 

Produkter

request further product information