HUBER vaskepresse for ristgods WAP®

Vaskepresse for ristgods som passer til alle bruksområder

HUBER standard vaskepresse WAP® leverer godt vasket renseavfall med opptil 45 % TS. Vaskepressen medfører volumreduksjon av renseavfall på opptil 75 % og er

 • fremstilt helt av rustfritt stål.

  En kostnadseffektiv metode for vask av renseavfall

  Renseavfallet som skal behandles, mates direkte ut fra en sil, rist eller transportør (f.eks. skruetransportør) inn i vaskepressens innmatingstrakt. En robust skrue for transport og komprimering mater renseavfallet inn i vaskesonen, der det vaskes ved hjelp av vann under høyt trykk. Vannet skaper sterk turbulens som bidrar til kraftigere vaskeeffekt. Renseavfallet kan vaskes med ferskvann eller servicevann fra prosessen. Ved høyt fettinnhold kan periodisk spyling med varmt vann ha en god effekt.

 • Read more...close

  Den kraftige turbulensen medfører effektiv utskilling av organiske partikler og dermed effektiv vasking av renseavfallet. Vaskeintensiteten og syklusene kan justeres individuelt. Det vaskede renseavfallet transporteres til pressonen, der det presses og avvannes av komprimeringsskruen til et TS-innhold på opptil 45 %. Filtratet fra komprimeringen av renseavfallet er rikt på karbon og returneres til strømmen av avløpsvann.

  Automatisk spyling av brettet under vaskepressen er standard. Det vaskede og komprimerte renseavfallet presses til slutt gjennom det koniske utmatingsrøret til en søppelkasse eller renseavfallsbeholder.

  Fordeler

  Fordeler

  Fordelene med HUBER vaskepresse for renseavfall WAP®

  • Avvanning opptil 45% TS
  • Reduksjon i volum, vekt og destruksjonskostnader på inntil 75 %
  • Matingskapasitet på opptil 12 m3/t
  • Fremstilt helt i rustfritt stål (inklusive komprimeringsskruen)
  • Retur av karbonrikt filtrat til avløpsvannet
  • Ufølsom for grove materialer
  • Prosessvann kan brukes som vaskevann
  • Valgbare lengder på innmatingstrakten
  • Stor økonomisk effektivitet takket være reduserte kostnader for transport og destruksjon

  Nedlastinger

  Konstruksjonsskisse

  Konstruksjonsskisse

  Medier

  Produkter

  request further product information