HUBER skruepresse Q-PRESS®

Kostnadseffektiv slamavvanning med mange kontrollmuligheter

HUBERs Q-PRESS® er en skruepresse med konisk skrue og et sylindrisk innløpskammer. Innløpskammeret har tre forskjellige soner: Innløpssonen med en litt større spaltebredde for effektiv avvanning uten trykk, fortykningssonen med middels spaltebredde der slammet blir utsatt for lite trykk og til slutt pressonen. I pressonen presses slammet ved hjelp av mottrykkskjeglen, og en oppnår det ønskede TS-innholdet. De forskjellige sonene optimaliserer den frie filteroverflaten og avvanningen blir effektiv uten å svekke kvaliteten på rejektvannet. Ytterst på skruen sitter det en fleksibel og selvjusterende gummiskrape som holder innløpskammeret rent fra innsiden og sikrer at slammet ikke faller bakover i skruen. Ved kontinuerlig å måle trykket i avvanningssonen og gjøre små justeringer i mottrykkskjeglen eller i matingskapasiteten sikrer vi kvaliteten på rejektvannet.

Read more...close

In the second part of the screen the volume of material between the screw flights is reduced by the conical screw and the sludge pressed against the inner screen surface so that the sludge is dewatered, with a continuous reduction of the filter cake thickness. The screen apertures are much smaller in this screen section.

In the third part of the screen the residual water is pressed out of the sludge, at a minimum filter cake thickness, by the pneumatic counterpressure cone at the press discharge. The dewatered sludge is pushed by the conveying screw past the pressure cone into the discharge chamber. The sludge residence time in the screw press and thus the filtration time can be adjusted to individual requirements by adjusting the rotational speed of the screw shaft.

Special applications of the Q-PRESS®close

Special applications of the Q-PRESS®

Dewatering of thin sludges

Due to pump feeding, large volumes of sludge water are removed already in the pre-dewatering zone. This permits cost-efficient dewatering of thin sludges with a solids concentration < 1%. This application allows typical dewatering results of 18 – 25% DS and achieves a sludge volume reduction up to > 97% in a single step!

Variable sludge characteristics

Dewatering performance is usually impaired and operator attention increased by frequently varying sludge quality. Our HUBER Screw Press Q-PRESS® automatically selfadjusts to over- and underloading. A control loop makes sure that optimal operation is always maintained, with minimised operator attention.

Fordeler

Fordeler

Fordelene med HUBER skruepresse Q-PRESS®

Effektiv avvanning

 • Definert reduksjon i slamvolumet i skruepressen

 • Kontinuerlig justerbart mottrykk på utmatingsenden

 • Skrå innløpskammer fører til bedre avvanning

 • Unikt skrapesystem for permanent rengjøring av den indre siloverflaten

 • Stor fri siloverflate

 • Kontinuerlig avvanning


Pålitelig drift

 • Minimal slitasje takket være skruens rotasjonshastighet på 1,5 o/min

 • Stabil og robust konstruksjon i rustfritt stål

 • Delbart innløpskammer sørger for enkelt vedlikehold

 • Enkel tilgang takket være store inspeksjonsluker

 • Minimalt plassbehov for service og vedlikehold

 • Enkel, automatisk drift

 • Godt testet i hundrevis av installasjoner

Minimale driftskostnader

 • Utmerket energieffektivitet

 • Spesifikt energiforbruk på < 8 kWt/tTS

 • Lite behov for tid til tilsyn (< 20 min/dag)

 • Høy utskillingsgrad av faste partikler > 97 %

Godt arbeidsmiljø

 • Vibrasjonsfri, stille drift

 • Helt innkapslet utførelse

Brosjyrer

Case Studies

Konstruksjonsskisse

Konstruksjonsskisse

[Norsk] Prinzipskizze RoS 3Q

Medier

Produkter

request further product information