Slamfortykning

HUBER tilbyr følgende vanlige metoder for slamfortykning: Skivefortykker, skruefortykker, båndfortykker

Uansett hvilken HUBER-løsning du jobber med, har du muligheten til å tilpasse TS og sikre den best mulige utskillingen for å få et så rent rejekt som mulig. For å optimalisere påfølgende trinn i slambehandlingen er det noen ganger en god idé å redusere slamvolumer under prosessen. Dette gjøres i et fortykningstrinn som flokker slampartiklene og skiller vann fra slammet i en klar fase. Dette brukes vanligvis til å sikre optimalt TS-nivå i primær- og sekundærslam før det for eksempel går inn i en råtnetank. HUBER skivefortykker S-DISC HUBERS velkjente PUCK, som på liten plass tykner store volumer. HUBER Belt Thickener DrainBelt HUBERs klassiske båndfortykker for større volumer. Rotamat skruefortykker S-DRUM HUBERs skruefortykker S-DRUM i skrå utførelse for de virkelig store volumene.