HUBER båndfortykker DrainBelt

Båndfortykker for høyeffektiv slamfortykning

Utformingen av matereaktoren sikrer optimal blanding og jevn fordeling av slammet over hele hele bredden på båndet.

Filterbåndet styres horisontalt av driften og rullene som holder båndet stramt. Gjennom matetrakten som sitter over rullene, fordeles slammet jevnt på båndet og transporteres videre. Flokkene i slammet synker sakte mot båndoverflaten, og tyngdekraften gjør at vannet skilles fra slammet. Over båndet er det flere rader med ploger som fører slammet sammen og dermed skaper bevegelse for videre avvanning. Filterbåndet transporterer slammet i et rolig tempo til utmatingstrakten. Den fortykkede slamkaken føres fra båndet og ned i utmatingstrakten ved hjelp av en skrape.

Read more...close

Som et alternativ kan det installeres en rampe, som skaper en slamrulle på enden av båndet for å øke avvanningen.

Når slamkaken er skrapt av og ned i utmatingstrakten, passerer båndet en spylerampe som vasker båndet rent for eventuelle gjenværende slampartikler i båndets porer. Vaskevannet samles opp separat fra rejektet fra slammet.

Under drift samles det klare rejektvannet i et kar og kan brukes som spylevann til spylerampen for å minimere ferskvannsforbruket. Det fortykkede slammet samles i et kar og pumpes derfra videre i prosessen.

Fordeler

Fordeler

HUBERs Belt Thickener DrainBelt garanterer lave driftskostnader:

 • Effektiv innblanding av polymer i det tynne slammet
 • Variabel hastighet på blandingen
 • Reaktortank optimalisert for gjennomstrømning
 • Forsiktig håndtering av flokkene
 • Ulike typer bånd for ulike slam og formål Separat innsamling av rejekt- og spylevann
 • Optimal bruk av rejektvann som spylevann
 • Ingen retur av forurenset spylevann til rejektvannet
 • Lang fortykningssone og lav hastighet på båndet
 • Justerbare ploger for å optimalisere reverseringen av slammet på båndet
 • Mulig bruk av rampe for å øke fortykningsgraden Lang levetid på filterbåndet
 • Enkelt vedlikehold via godt plasserte inspeksjonsluker

Brosjyrer

Case Studies

Konstruksjonsskisse

Konstruksjonsskisse

Medier

Produkter

request further product information