Slamsiling

Effektiv og pålitelig slamsiling for utskilling av fremmedlegemer som plast, hår og fibre. Dette beskytter påfølgende slambehandlingstrinn og utstyr.

Slam bør inneholde så lite forurensninger som mulig. Selv med en god finsiling med innkommende avløpsvann kan det finnes fibre og andre fremmedlegemer i slammet. Disse er lette å sile med vår slamsil.

HUBER slamsil STRAINPRESS®

Vi bruker vår slamsil STRAINPRESS® til å fjerne fremmedlegemer. Slammet pumpes gjennom maskinen, og utskilte partikler komprimeres, avvannes og mates ut.

HUBER eksternslammottaker RoFAS

Vår slammottaker RoFAS grovsiler slam fra slam- og spylebiler. Grovere partikler større enn 10 mm siles ut, vaskes og mates ut.