HUBER slamsil STRAINPRESS®

Kontinuerlig renseutskilling fra slam under trykk

STRAINPRESS® er en horisontalt rørformet renseavfallssil, som består av en innløps- og drivsone, en sil- og pressone og til slutt en utmatingssone. Matingen skjer vanligvis med den vanlige slampumpen som presser slammet gjennom silsonen og videre til utløpet. De utskilte partiklene som holdes tilbake inne i silen, transporteres av skruen til pressonen. Renseavfallet transporteres og komprimeres når det beveger seg mot utløpet. I pressonen avvannes renseavfallsmaterialet til et tørt renseavfall og mates deretter ut i den påfølgende beholderen. Motorens rotasjonshastighet, silens perforering og formen på utmatingsseksjonen kan justeres for å passe til forskjellige slamtyper. De utskilte partiklene skilles kontinuerlig ut under trykk som skapes ved hjelp av mottrykkskjeglen. Ingen rengjøring av silsonen ved hjelp av tilbakespyling er nødvendig.

Read more...close


Fordeler

Fordeler

Fordelene med HUBER slamsil STRAINPRESS®

  • Siling og avvanning av utskilt renseavfall til ca. 45 % TS
  • Innmating under trykk for alle typer slam
  • Reduserer vedlikeholdskostnadene og øker driftssikkerheten til nedstrøms slamsystemer i prosessene som omfatter fortykning, forråtnelse, avvanning, hygienisering, tørking osv.
  • Perforeringer fra 0,15 til 10 mm for utskilling av faste partikler
  • Gjennomstrømningskapasitet på opptil 110 m3/t for slam og opptil 150 m3/t for prosessvann
  • Pålitelig rensing av det perforerte innløpskammeret uten behov for eksternt vann eller børster
  • Automatisk pneumatisk presskjeglesystem for maksimal avvanning av utskilte renseavfallet
  • Nesten 1000 installasjoner over hele verden

Brosjyrer

Case Studies

Konstruksjonsskisse

Konstruksjonsskisse

Medier

Produkter

request further product information