HUBER slamtørker BT

HUBERs slamtørker BT tørker slammet til over 90 %

HUBERs slamtørker BT er en av de mest energieffektive tørkeløsningene for store slamvolumer. Tørkeren mates direkte fra avvanning eller slamlager. Slammet ekstruderes på et perforert bånd, varmes opp og avvannes av en helix-loopet luftstrøm. Overflødig varme fra tørkeren kan brukes til oppvarming, av f.eks. en råtnetank. Slammet når 90 % TS, noe som betyr at den biologiske prosessen har stoppet og slammet kan lagres i lengre tid i store sekker, silo eller annen lagring. Det tørkede slammet har form av pellets og kan brukes som drivstoff for å skape energi.

Read more...close

Tørking av slam, spesielt avløpsslam, har i mange deler av Europa vært en veletablert teknikk for å redusere volum og vekt.

Erfaring og kundeønsker fra tidligere tørkesystemer har drevet utviklingen av HUBERs slamtørker. Vi tilfredsstiller strenge krav til automatisering, autonom drift, energieffektivitet, små drifts- og vedlikeholdskostnader samt pålitelig drift.
Den modulære konstruksjonen gir oss gode muligheter til å installere i eksisterende bygninger eller til og med i fjellanlegg.

Slamtørkeren består av to perforerte transportbånd. Det avvannede slammet spres ut med spesiell teknologi på det øvre båndet, som gradvis transporteres inn i tørkeren. Den effektive luftstrømmen, oppvarmet av varmt vann mellom 90 og 145 grader, vifter gjennom det nedre og øvre båndet. Slammet som ligger spredt på båndene, varmes opp, og vannet i slammet øker fuktigheten i luftstrømmen. Luften suges ut av segmentet og inn i neste segment samtidig som båndet transporterer slammet videre innover. Når det første båndet tar slutt, faller slammet ned på neste bånd og transporteres tilbake til samme side som det ble matet inn på, men ett nivå lenger ned. Ved å la båndene bevege seg uavhengig av hverandre, kan en håndtere variasjoner i innkommende TS. Den fuktmettede luften kondenserer gjennom en varmeveksler og kondensasjonsenhet, og renses deretter med en totrinnsskrubb. Til slutt sendes luften gjennom et bio- eller karbonfilter for å sikre at det ikke kommer luktforurensning ut av tørketrommelen.

Utgangsvarmen kan for eksempel brukes til å varme opp en råtnetank eller til å varme opp resten av renseanlegget. Som energikilde kan praktisk talt alle vanlige typer energi brukes: Flis, biogass, fjernvarme osv. I noen tilfeller kan overflødig varme fra for eksempel en papirfabrikk eller annen industri brukes som varmekilde. HUBER hjelper deg med å forstå hvordan tørking kan være lønnsomt for renseanlegget ditt eller for din bransje. Vi ser på det store bildet – varmt vann, masse- og energibalanse og økonomisk balanse. Vi har erfaring fra mer enn 60 installasjoner over hele verden.

Fordeler

Fordeler

Fordelene med HUBERs båndtørker BT

  • Best mulig energieffektivitet
  • Små drifts- og vedlikeholdskostnader
  • Enkel og logisk drift
  • Helautomatisk
  • Sikker drift i samsvar med direktiv om eksplosjonsrisiko ATEX – EU-direktiv 2014/34/EU og 1999/92/EG
  • Lave utslipp og luktfri drift takket være velprøvd avtrekkshåndtering
  • Tørt, stabilt og lagringsbart produkt med mer enn 90 % TS

Downloads

Downloads

Case Studies

Case Studies

Konstruksjonsskisse

Konstruksjonsskisse

Medier

Produkter

request further product information