Pumpestasjonssiler

Pumpe- og trykkøkningsstasjoner brukes når avløpsvann må pumpes oppover for å fortsette å renne videre i systemet. I mange tilfeller fører renseavfallet i avløpsvannet til stopp eller økt slitasje i pumpene. Å fikse nedetid i pumpestasjoner koster mye tid og penger, og driver vedlikeholdskostnader opp. Pålitelig siling av renseavfall før en pumpe er løsningen for å unngå drifts- og vedlikeholdsstopp. HUBERs pumpestasjonssiler gir en enkel og sikker løsning for å unngå kostbart og ubehagelig arbeid i pumpestasjonene, uansett om det er ny installasjon eller renovering.

HUBER pumpestasjonsil ROTAMAT® RoK4

RoK4 siler innkommende avløpsvann til pumpestasjonen. Deretter løftes renseavfallet vertikalt, vaskes og avvannes, for så å mates ut i en søppelkasse.

HUBER RakeMax grovrist RakeMax®

RakeMax® er den robuste grovristen for kommunale og industrielle anvendelser. Spaltene rengjøres ved hjelp av rustfrie raker festet til et kjedesystem, noe som gir høy kapasitet for fjerning av renseavfall og opprettholder en stor gjennomstrømning av vann.