HUBER langsgående sandfelle ROTAMAT® Ro6

Langsgående sandfelle med transportskrue

Konstruert i samsvar med gjeldende standarder for optimalisert pausetid

 • , kan leveres med eller uten lufting
 • og fettfang.

 • Read more...close

  Sandfang

  Sandfanget er konstruert og dimensjonert i henhold til internasjonal standard. Den leveres med eller uten lufting avhengig av kravene til utskilling og variasjon i gjennomstrømningen og hvilke senere behandlingstrinn som er planlagt for sanden og for vannet.

  Sandtransport

  Sanden som skilles ut, avleirer seg nede i bunnen av sandfanget. Der sitter det en horisontal transportskrue som så kobles til en skråskrue i enden som løfter sanden fra bunnen. I skråskruen blir sanden avvannet og deretter matet ut via en skråstilt sjakt til en sandbeholder. Sanden i bunnen kan også pumpes videre til en sandvasker HUBER RoSF4 T sandvasker.

  Fettfang og transport

  Utskilling av fett og olje er mulig når en velger et luftet sandfang. Fett og olje akkumuleres ved lufting på vannoverflaten og føres med en langsom vannstrøm inn i fettkanalen som går langs sandfanget. I fettkanalen er en vaierstyrt overflateskraper som samler opp fettet på overflaten til fettkammeret. Fettet pumpes fra fettkammeret til en fettoppsamler.

  Fordeler

  Fordeler

  Fordelene med HUBER langsgående sandfelle ROTAMAT® Ro6

  • Utskillingseffekt ved Qmax: 90 % av sandpartikler større enn 0,25 mm
  • Konstruert og dimensjonert i henhold til etablert standard.
  • Gjennomstrømningskapasitet opptil 300 l/s
  • Valgfri lufting for enda bedre utskillingseffekt
  • Valgfritt fettfang
  • Vasking sanden under transport
  • Tilpasset for installasjon over eller under bakken
  • Fremstilt helt i rustfritt stål

  Nedlastinger

  Case Studies

  Medier

  Medier

  [Norsk] Above-ground redundant installation of a HUBER Grit Trap Ro6
  [Norsk] Automatic grease removal by means of a paddle system

  Products

  request further product information