Sandvaskere

I en sandvasker vaskes sanden ren for organisk materiale.

Etter fjerning av det organiske materialet føres den rene sanden gjennom en skruetransportør der den også statisk avvannes og til slutt lander i en beholder. HUBER har tre varianter av sandvaskere.

HUBER Coanda sandvasker RoSF4

RoSF4 er den klassiske sandvaskeren for kommunale renseanlegg som skiller ut og vasker sand helt til et glødetap på maksimalt 3 %.

HUBER sandvasker RoSF4 T

RoSF4 T er sandvaskeren for allerede avvannet/tørr sand.

HUBER sandvasker RoSF G4E

RoSF G4E kombinerer sandfang og sandvasker for tungt forurenset sand og passer på for eksempel et biogassanlegg.