Systemkomponenter for sandhåndteringssystem

HUBER tilbyr robuste og pålitelige komponenter for å skille sand fra avløpsanlegg, rørledningssystemer, overvannsbrønner og annen forurenset sand: utskilling av blader, kvister og annet grovt materiale som for eksempel murstein.

HUBER rotamat vasketrommel RoSF9

RoSF9 er en vasketrommel med høy ytelse for sand fra ledningsnett og veier.

HUBER grovvaskepresse RoSF13

RoSF13 er en vaskepresse for grove materialer som kvister, murstein og løv.