Nyheter

HUBER Webinar

Program hösten 2023

19 januari kör vi igång igen med höstens webinar. Vill du se våra webinar från 2020, 2021 eller våren 2022 så hittar du dom på vår youtube kanal genom att klicka här eller scrolla ner så hittar du dom längre ner.

Anmäl dig på respektive webinar nedan eller titta på gamla webinar genom att scrolla ner på sidan.

 

 

Torsdag 5 oktober 11.00-11.30 - Spara yta och minska din klimatpåverkan genom rätt teknikval Växande städer och striktare reningskrav ställer krav på yteffektivare rening med lägre klimatpåverkan. Vi har tekniken för att ersätta primärsedimentering med finsilning, och Chalmersstudenterna Reza och Marcus har under våren hjälpt oss jämföra dessa metoder. Under webinaret kommer vi titta närmre på jämförelsen av ytan metoderna tar upp, dess miljöpåverkan och andra fördelar med att byta ut försedimenteringen mot finsilning! [les mer]
Torsdag 14 december 11.00-11.30 - HUBER flotationsanlägning HDF - Avloppsrning, produktåtervinning och vattenbehandling vid flotation med mikrobubblor Avloppsvattenrening, produktåtervinning och vattenrening genom flotation med mikrobubblor Processvatten krävs i många produktionsprocesser som en komponent för tillverkning av material eller för rengöring. Vatten återvinns och återanvänds av både ekonomiska och miljömässiga skäl. Fett, olja, flytande och suspenderade material, avsatta fasta partiklar och lösta ämnen måste separeras för att uppnå en homogen utgående vattenkvalitet. Återvinning av värdefulla restprodukter från vattnet kan vara en annan orsak. Dessutom kan igensättning och ökat slitage på rör och annan tillhörande utrustning förhindras, vilket ökar driftsäkerheten i produktionsanläggningen. När använt processvatten släpps ut som avloppsvatten krävs ofta förbehandling för att förhindra att giftiga eller andra skadliga ämnen (t.ex. tungmetaller, HC, AOX, etc.) kommer ut i avloppssystemet och därmed minska extra kostnader och avgifter för de aktuella industri. Med konventionella gravimetriska sedimenteringsanläggningar är det ofta inte möjligt att uppnå tillräcklig förbehandling. Ett antal olika typer av flotationsprocesser har utvecklats och av dessa har upplöst luftflotation (HDF), med cirkulation av vatten under tryck, visat sig vara den mest effektiva. HUBER flotationssystem ger en märkbart förbättrad flotationsprocess med sin speciella inloppsstruktur, som ger optimal kontroll över flödet. HUBER skruvpress Q-PRESS Q-PRESS är den moderna och högeffektiva avvattnaren för slam från industriella och kommunala reningsverk. Det ger många möjligheter till optimerad drift utifrån olika driftfall. [les mer]
Torsdag 30 november 11.00-11.30 - Säker åtkomst – bra arbetsmiljö Att känna sig säker när man arbetar med att öppna och stänga luckor, klättra på stegar upp eller ned är mycket viktigt. Den trycktäta dörren ger dig möjlighet både till åtkomst för renovering eller underhåll av reservoar men också mycket värdefull under byggprocessen. [les mer]