Slamtørking

Pass på at du blir kvitt slammet ditt på den beste måten!

Deponering av slam fra avløpsrenseanlegg blir stadig vanskeligere. Et fremtidig forbud mot spredning av ikke-sertifisert slam i naturen er nært forestående sammen med krav til fosforgjenvinning.

Read more...close

Mulighetene for å spre slam på dyrkbar jord blir mindre og mindre. Sertifisering som innebærer hygienisering og krav til de høyeste metallnivåene i slammet gjør det vanskeligere og dyrere å få avsetning på slammet. Forbrukerkrav og «ekkelfaktoren» reduserer aksept for spredning av selv sertifisert avløpsslam på dyrkbar jord. Dette betyr lengre transporter og høyere kostnader for deponering av slammet. Tørket slam betyr volum og vektreduksjon, noe som reduserer håndteringskostnadene. Sertifisert slam kan utmerket presses til pellets for eksempel for spredning på skogbruk. Hvis slammet ikke er sertifisert, går det utmerket an å brenne og har en energiverdi på nivå med andre biodrivstoff. Ved monoforbrenning oppnås en seng- og flyaske der fosfor kan gjenvinnes, samtidig som en skiller ut tungmetaller i filterboksen. Forbrenningen eliminerer legemiddelrester og mikroplast samt andre giftstoffer som finnes i slammet. HUBER har tørket slam i vår BT Tork de siste 20 årene. Vi har erfaring fra fungerende tørke- og forbrenningsanlegg for både store og små volumer.

HUBER soltørker SRT

Ved å tørke slam i drivhus får du et energieffektivt og bærekraftig system for reduksjon av slamvolumer. Avansert kontroll av ventilasjon og vending av slammet sikrer minimale luktplager utenfor anlegget.

 

HUBER slamtørker BT

Vår velprøvde slamtørker BT er en av de mest energieffektive metodene på markedet for tørking av slam til mer enn 90 % TS. Tørkeren drives av 90-graders varmt vann som kan genereres fra for eksempel biogass, pellets eller overflødig varme, for eksempel fra kombinerte varme- og kraftverk.

HUBER RotaDry® oppvasktørking

HUBER RotaDry® er en maskin for oppvasktørking som er designet og utviklet som et tørketrinn optimalisert for fluidisert sengepanne med monoforbrenning. For å monoforbrenne slam, bør det tørre innholdet i slammet være mellom 40 og 45 %.