Produkter for sikker tilgang

Nyskapende produkter for tilgang i ulike bruksområder som rørledningsnett, drikkevann og renseanlegg for avløp.

HUBERs produkter i produktgruppen SAS, Safe Access Solutions, er perfekt utformet for bruk på områdene vann- og avløpsrensing – enten det er kommunalt eller industrielt. Rustfritt stål er det materialet som tilfredsstiller de strengeste kravene, for eksempel lang levetid og optimal korrosjonsbeskyttelse. Produkter med standardstørrelse representerer en kostnadsinnsparing.

Read more...close

Det er vårt mål å tilby våre kunder optimale løsninger basert på deres behov. Våre medarbeidere produserer våre produkter i en moderne fabrikk med nyeste utstyr og teknologi. Våre maskin- og produksjonsprosesser er utformet for rustfritt stål.

Drikkevann er den viktigste ressursen vi har, og burde være tilgjengelig for alle mennesker i tilstrekkelig mengde og kvalitet. Vi tilbyr produkter av høyeste kvalitet for behandling av drikkevann. Drikkevann må være rent, dvs. klart og fritt for patogener, lukt og farge. For å overholde disse kravene må man følge enkelte retningslinjer ved innpumping, behandling og distribuering av drikkevannet. Mange vannanlegg oppfyller imidlertid ikke disse kravene og utgjør en fare for helsen og miljøet. For å forhindre skade er det viktig å finne slike risikoer så tidlig som mulig.

Vi har utviklet systemer for vannverk som forhindrer forurensning av drikkevann, for eksempel spesielle systemer for luftfiltrering. Dette er viktig fordi vannstanden i drikkevannsreservoarene endres etter hvert som luften suges inn og ut. Hvis luften som kommer inn i reservoaret inneholder partikler og mikroorganismer, som for eksempel virus, sporer, pollen eller mugg, kan drikkevann bli forurenset. Våre luftfiltersystemer med integrerte filtermedier holder igjen støv og andre fine partikler, og forhindrer på den måten kontaminering og helserisikoer.

Hvis produkter i rustfritt stål produseres og behandles på den beste måten, gir det de beste resultatene for bruk i mange, mange år. Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

 

Kumlokk

HUBERs brede utvalg av kumlokk gjør at vi kan håndtere de fremtidige behovene for sikker tilgang.

Trykktette dører og ventilasjonsrister

For å håndtere fremtidens behov har HUBER utviklet trykktette dører som tåler vanntrykk. Ventilasjonsrister med beskyttelse mot insekter og dyr.

Systemløsninger for drikkevannsanlegg

Komplette systemer for hygienisk miljø for drikkevann.

Produkter

Nedlastinger

Dimension Sheets & Specifications

Dimension Sheets & Specifications

We offer additional information on our complete equipment in stainless steel for download at the corresponding product pages. This covers dimension sheets in pdf format and data sheets.

In case you need more detailed information, you may register to our Download Area, which contains dimension sheets in dxf format and specifications free of charge.