ROTAMAT®-siler

Siling – vasking – avvanning – transport i en og samme enhet

Basert på ROTAMAT®-prinsippene «Siling – vask – avvanning – transport i en og samme enhet» har vi utviklet en familie av ROTAMAT®-siler. Produktene og den robuste teknologien er tatt i bruk på det globale markedet takket være sin enkle og svært verdsatte løsning.

Alle ROTAMAT®-siler opererer i henhold til et patentert system som brukes i tusenvis av installasjoner over hele verden. Silene kan håndtere gjennomstrømninger fra 0 til 3000 l/s avhengig av silens størrelse, spaltebredde og anvendelse, og monteres enten i kanal eller tank. ROTAMAT-prinsippene medfører mindre plateslitasje, enkel styring og minimalt vedlikehold, da flere funksjoner kombineres i en og samme enhet.

ROTAMAT®-prinsippene tilbyr flere fordeler
◾Det roterende driftsprinsippet minimerer slitasjeskader
◾Med alternativet integrert vaskepresse for ristgods utskilles og tilbakeføres det biologiske materialet fra renseavfallet
◾Integrert ristgodspresse gir høy TS og dermed lave deponeringskostnader
◾Innkapslet og luftet konstruksjon minimerer lukt og arbeidsmiljøproblemer
◾Alle vitale deler er produsert i rustfritt stål
◾Montering direkte i kanalen, uten behov for bunntrinn
◾Minimalt og enkelt vedlikehold takket være få bevegelige deler og drivenheter
◾Selvrensende maskin og innløpskammer
◾Mulighet for varmtvannsspyling for bedre å skille ut fett fra renseavfallet

HUBER avløpssil ROTAMAT® Ro1

Ro1 anvendes først og fremst til grovsiling. Den kommer med 6 eller 10 mm spaltebredde og leveres med diameter fra 600 til 3000 mm. Selvfølgelig med integrert vaskepresse for ristgods, avvanning og transport.

HUBERs siltrommel ROTAMAT® Ro2/RPPS/-STAR

Ro2 eller RPPS er basert på samme konstruksjonsprinsipp. Ro2 leveres med spalte (0,5–6 mm) og RPPS med hullsiling (> 1,5 mm <6mm). For gjennomstrømninger med store krav til SS-utskilling kan STAR-versjonen passe når den leveres med hullplate ned til 1 mm. Leveres fra 600 til 3000 mm i diameter.

HUBERs skruesil ROTAMAT® Ro9

Ro9 er HUBERs bestselgende maskin: En enkel, pålitelig og driftssikker sil for små gjennomstrømninger (mindre enn 250 liter/sekund). For montering i kanal eller tank og med spalte- eller hullsiling avhengig av anvendelsen.

HUBER kompaktanlegg ROTAMAT® Ro5

Vårt kompakte anlegg Ro5 løser forbehandlingen ved renseanlegget i ett trinn. Siling, sandfang og eventuelt fettfang kombineres og gir mange funksjoner med enkel styring på en liten overflate. Silingen består av en passende ROTAMAT-sil som ovenfor, og sandfanget tilpasses etter utskillingsbehovet.

HUBER kompaktanlegg Hydro Duct ROTAMAT® Ro5

HD Ro5HD er basert på samme prinsipp med et luftet og uluftet sandfang for optimal utskilling av fin sand. Sanden som fanges i Ro5 blir avvannet i sandutmatingsskruen.

HUBER Coanda kompaktanlegg ROTAMAT® Ro5 C

For små gjennomstrømninger kan silingen med ROTAMAT-silen kombineres med en sandutskillende sandvasker. På denne måten blir sanden utskilt og vasket i en enhet.

HUBER pumpestasjonsil ROTAMAT® RoK4

RoK4 er basert på samme prinsipp som andre ROTAMAT-siler, men har en vertikal transport av renseavfall. Det er utmerket for siling i pumpestasjoner eller i pumpesumper for renseanlegg. Fjerning av renseavfallet før pumpen i pumpestasjonen hindrer tilstopping og reduserer driftsproblemene og slitasjen på pumpene.

HUBER membransil ROTAMAT® RoMem

HUBERs RoMem kan utstyres med nettingsiling ned til 0,5 mm og har fortsatt fordelen av at renseavfallet kan vaskes og avvannes i samme enhet.

Produkter

Brosjyrer

Case Studies

Fordeler

Fordeler

Rotamat®-prinsippet gir flere fordeler

  • Det roterende driftsprinsippet minimerer slitasjeskader.
  • Med den valgfrie integrerte vaskepressen for ristgods skilles det biologiske materialet fra renseavfallet ut og tilbakeføres.
  • Integrert ristgodspresse gir høy TS og dermed lave deponeringskostnader.
  • Kapslet og luftet konstruksjon minimerer lukt og arbeidsmiljøproblemer.
  • Alle vitale deler er laget av rustfritt stål.
  • Installasjon direkte i kanalen, uten behov for bunntrinn
  • Minimalt og enkelt vedlikehold takket være få bevegelige deler og drivenheter.
  • Selvrensende maskin og innløpskammer.
  • Mulighet for varmtvannsspyling for bedre å skille fett fra renseavfallet.

 

 

Medier

Medier