Storm- og avløputstyr

Utstyr og maskiner for mekanisk rensing for for bredde- og overvann samt høystrømsrensing

Å ha en effektiv rensing og behandling av bredde- og overvann samt å kunne balansere gjennomstrømningen i kombinerte systemer er en viktig del av et avløpssystem. Mange løsninger med såkalte blågrønne veier – overflater som kan oversvømmes av overvann under for eksempel kraftig regn – medfører ofte opphopning av rusk fra det omkringliggende bymiljøet når vannet synker bort. Selv løsninger med forsinkelsesmagasiner risikerer å bli ineffektive hvis renseavfall og rusk akkumuleres. HUBER tilbyr løsninger for enkelt å kunne rense store gjennomstrømninger. Løsningene er tilpasset for å kunne installeres i pumpestasjoner og ved breddekanter, og medfører i de fleste tilfeller ikke videre håndtering av for eksempel renseavfallet med mindre det blir spesifikt bedt om.

Read more...close

Etterspørselen etter å bo i nærheten av vassdrag og elver øker. Utskifting av industri og havneområder med boliger, kontorer, kaimiljøer og grøntområder betyr høyere krav til vannkvaliteten. Den økte urbaniseringen betyr også at våre renseanlegg i stigende grad nærmer seg grensen for kapasiteten. Ved å redusere lekkasje av overvann kan renseanlegget gjøre det som det er god til, nemlig å rense avløpsvann for bakterier og oksygenkrevende stoffer.
Klimaendringer betyr større nedbør på kortere tid, tidligere såkalte hundreårsregn forekommer hvert 25. år. Våre overvannssystemer må derfor oppdateres og bygges i smartere kombinasjon med avløpsystemet. Hvis du har en godt gjennomtenkt utvidelse og filtrering av overvann ute i byen, kan du unngå store belastninger i renseanlegget og fortsatt ha et fint overvannsmiljø.

Breddevannssiler

HUBER tilbyr to varianter av hullplatesiler som monteres innenfor eller utenfor breddekanter. Disse blir vanligvis montert i pumpestasjoner eller i innløpet til renseanlegget.

Pumpestasjonssiler

HUBERs RoK4 betyr kontinuerlig siling og avvanning av alt innkommende vann til en pumpestasjon. Ved å sile i pumpestasjonen minimeres driftsproblemer med etterfølgende pumper, og renseavfallsbelastningen på renseanlegget reduseres.

Produkter i rustfritt stål

For å sikre arbeidsmiljøet ditt på strømnettet og i arbeidet.