Slamavvanner

HUBER har moderne løsninger for å avvanne slammet ditt!

HUBER tilbyr energieffektive løsninger for avvanning av slam, fortrinnsvis via ulike versjoner av skruepresser. Hvis du har et slam med mye fiber, anbefaler vi S-PRESS med selvfall inn i prosessen. Har du et mer konvensjonelt slam fra avløpsrenseanlegg, bruker vi Q-PRESS som optimaliserer gjennomstrømningen, TS in, polymerblanding, oppetid, mottrykk og ulike avvanningssoner for best mulig avvanning og rejektkvalitet. Skruepresseteknologien er energieffektiv, krever minimalt vedlikehold og leverer like god TS-ytelse som andre teknologier.

HUBER skruepresse Q-PRESS®

Q-PRESS er den moderne og svært effektive avvanneren for slam fra kommunale renseanlegg. Den gir mange muligheter for optimalisert drift basert på forskjellige driftstilfeller.

HUBER skruepresse S-PRESS

S-PRESS er en stabil skruepresse som er egnet for fiberrikt og grovere slam. Mye brukt i papir-, næringsmiddel- og prosessindustrien.

HUBER buepresse B-PRESS

B-PRESS er en beltepresse for avvanning og pressing av kommunalt slam.