Kompaktanlegg

De første trinnene i avløpsrensing består vanligvis av mekanisk rensing og forbehandling for å unngå driftsforstyrrelser nedstrøms.

Forbehandling av avløpsvann består normalt av fem trinn:

1. Finsiling

2. Renseavfallshåndtering

3. Sandfang

4. Sandutskilling

5. Utskilling og fjerning av fett

HUBER ROTAMAT® Ro5-anleggene håndterer alle fem trinn i en og samme enhet. Ved å kombinere forskjellige ROTAMAT®-siler som innløpssiler og justere størrelsen på sandfanget, kan Ro5-anlegget tilpasses små til store gjennomstrømninger.

Vi utviklet og leverte vårt første kompakte ROTAMAT®-anlegg på 1980-tallet. Siden da har hundrevis av konsulenter og brukere valgt og installert våre kompaktanlegg takket være deres gode resultater, pålitelige drift, lave vedlikeholdsbehov og plassbesparende utforming. Våre kompaktanlegg er blitt kontinuerlig forbedret, og nye modeller og størrelser er utviklet slik at spesifikke behov tilbys en optimal løsning. Våre kompaktanlegg er ikke bare raske og enkle å planlegge og installere, men gir også store kostnadsbesparelser ved installasjonen, da en unngår store betongarbeider eller kompliserte kontroller.

HUBER kompaktanlegg ROTAMAT® Ro5

Vårt kompakte anlegg Ro5 løser forbehandlingen ved renseanlegget i ett trinn. Siling, sandfang og eventuelt fettfang kombineres og gir mange funksjoner med enkel styring på en liten overflate. Silingen utføres av en passende ROTAMAT-sil som ovenfor, og sandfanget tilpasses etter separeringsbehovet.

HUBER kompaktanlegg Hydro Duct ROTAMAT® Ro5 HD

Ro5HD er basert på samme prinsipp med et luftet og uluftet sandfang for optimal utskilling av fin sand. Sanden som fanges i Ro5, blir avvannet i sandutmatingsskruen.

HUBER Coanda kompaktanlegg ROTAMAT® Ro5 C

For små gjennomstrømninger kan silingen med ROTAMAT-silen kombineres med en sandutskillende sandvasker. På denne måten blir sanden utskilt og vasket i en enhet.

 

 

Read more...close

Vi utviklet og leverte vårt første ROTAMAT® kompaktanlegg på 1980-tallet. Siden da har hundrevis av konsulenter og brukere valgt og installert våre kompaktanlegg takket være deres gode resultater, pålitelige drift, lave vedlikeholdsbehov og plassbesparende utforming.

Våre kompaktanlegg er blitt kontinuerlig forbedret, og nye modeller og størrelser er utviklet for å tilby en optimal løsning på spesifikke behov.

Planlegging og installasjon av våre kompaktanlegg er ikke bare rask og enkel, men gir også store kostnadsbesparelser ved installasjonen da en unngår store betongarbeider.

Produkter

Nedlastinger

[Norsk] Photos

[Norsk] Photos

Detaljer

Detaljer

1. Finsiling

Avhengig av de spesifikke forutsetningene samt påfølgende prosesstrinn:

2. Behandling av renseavfall

Alle de ovennevnte ROTAMAT®-silene inneholder en ristgodspresse. Vaskepresse for ristgods med avvanning og komprimering (IRGA-systemet) leveres som et alternativ. I dette tilfellet kan renseavfallet under gunstige forhold avvannes opptil 45 % TS-innhold.
En egen vaskepresse for ristgods WAP® er vanligvis installert bak vår STEP SCREEN® SSF og hullplatesil EscaMax®. Avhengig av hvilken type WAP® som brukes, kan TS-innholdet i renseavfallet komme opp i 50 % TS under gunstige forhold.

3. Sandutskilling

Sandfellen på vårt ROTAMAT kompaktanlegg® er utformet i henhold til internasjonale standarder eller i henhold til kundens spesifikke krav og ønsker. Sandfellen leveres som luftet eller uluftet. Hvorvidt sandfellen skal være luftet eller uluftet avhenger av en rekke kriterier, for eksempel forholdet mellom innstrømmingen i perioder med regn og tørke, og om det er planlagt flere sandbehandlingssystemer.

4. Fjerning av sand og grus
Den sedimenterte sanden samles opp fra bunnen av sandfellen i en horisontal sandskrue. En skrå sandskrue rører, avvanner og transporterer sanden bort. Den utskilte sanden glir fra den øverste enden av skruen inn i en beholder eller sandvasker RoSF4 (valgfritt).

5. Utskilling og fjerning av fett (valgfritt)
Separering av fett er mulig når du bruker den luftede sandfellen. Fettet samles i et eget kammer der skillet mellom sandfellekammeret og fettoppsamlingskammeret består av en delvis nedsenket innfelt skumsil. Det flytende fettet og oljen skilles fra vannoverflaten av en skrape som sakte trekkes av en vaier i rustfritt stål. Skraperen er formet slik at den fjerner nesten alt flytende materiale fra fettfanget.