Systemløsninger for drikkevannsmagasiner/reservoarer

HUBER tilbyr en systemløsning for å gi de beste forutsetningene for god hygiene og sikkerhet omkring drikkevannsmagasiner/reservoarer. Lösningen innebär produkter inom skalskydd och för att uppnå hygienkrav. När vatten står stilla under en längre tid sker en tillväxt av mikroorganismer. Vi erbjuder varierande lösningar och produkter för nybyggnad eller renovering av din dricksvattenanläggning, såsom trycktäta dörrar för åtkomst till vattenmagasin/reservoar.