Energigjenvinning fra avløpsvann eller gråvann

Avløpsvann inneholder mye varmeenergi som kan gjenvinnes gjennom varmeveksling og varmepumper.
Med HUBERs ThermWin-system kan vi avlede noe av avløpsvannet, om nødvendig sile det, la det passere gjennom HUBERs varmeveksler og deretter returnere vann og eventuelt renseavfall til avløpet.

Vår evne til å sile avløpsvannet betyr at vi kan bruke vår kompakte og kostnadseffektive varmeveksler. I varmeveksleren skaper vi en kontrollert og levende gjennomstrømning av vann for effektiv varmeoverføring.
For siling bruker vi HUBER vertikal pumpestasjonsil RoK4 som løfter renseavfallet opp av pumpegropen med den vertikale skruen. Renseavfallet returneres til avløpsnettet ved å skylles tilbake med vann som kommer ut fra varmeveksleren.

HUBER RoWin avløpsvarmeveksler
HUBER pumpestasjonssil ROTAMAT® RoK4

Produkter

Fordeler

Fordeler

  • Efficient use of renewable and sustainable energy
  • Unlimited availability, secure supply
  • Local and free, decentralized heat source
  • Cost-effective from a dry weather flow of around 10 L/s
  • Negligible effect on wastewater treatment (sewage cooling by 1 – 2 °C only)
  • Independence from sewer size
  • Use of compact, efficient and cost-effective heat exchangers
  • Heat exchangers above ground (easy access for installation and maintenance)
  • Little construction work (narrow manhole beside sewer)
  • Minimal interference of existing sewers (only drilling of two holes)

Case Studies

Nedlastinger