Eksternslam og septikmottak

Anlegg for effektiv behandling av eksternslam

HUBER leverer komplette systemer og prosesser for behandling og mottak av eksternslam. Vårt velprøvde utstyr er spesielt egnet for behandling av eksternslam.

Hundrevis av HUBER-anlegg er installert over hele verden for behandling av eksternslam. Slammet leveres vanligvis i slambiler. Avhengig av størrelsen på renseanlegget kan slammet eventuelt først pumpes til en utjevningstank, og derfra kan det kontinuerlig mates inn i anlegget. Ved større renseanlegg skjer mating direkte uten utjevningstank.

I begge tilfeller kreves det som et første skritt siling og utskilling av grove materialer som hygieneartikler, plast, osv. fra slammet.

HUBER eksternslammottaker ROTAMAT® Ro3

Ro3 er en finsil som består av en Ro1 avløpsil eller Ro2 siltrommel med integrert rensepresse montert i en tank koblet til en mottaksstasjon.

HUBER ekstern slammottaker ROTAMAT® Ro3.3

Ro3.3 er den samme som Ro3, men tanken har en integrert sandfelle.

HUBER eksternslammottaker RoFAS

RoFas er en stabil vasketrommel som håndterer store gjennomstrømninger av grovt materiale. Trommelkonstruksjonen vasker og transporterer renseavfallet til utmatingen. Slamfasen renner videre i prosessen gjennom trommelen ved hjelp av tyngdekraften.

Produkter

Nedlastinger

Fordeler

Fordeler

Det er mange krav til anlegg for eksternslammottak:

  • Stor kapasitet for å minimere ventetiden for neste slambil
  • Stor utskillingseffekt for å sikre utmerket utskilling av ikke-nedbrytbare materialer
  • Automatisering for å minimere tilsynstid
  • Fullstendig innkapslet prosess eliminerer luktplager
  • Pålitelig drift som ikke svekkes av sand og grus
  • Integrert vaskepresse for ristgods og komprimering for å redusere vekt og kostnader

For å tilfredsstille disse kravene utviklet HUBER særskilte ROTAMAT®-maskiner og anlegg som har vist seg å være både effektive og pålitelige i hundrevis av installasjoner.