Finsiler

Finsiler for nye anvendelser

Finsiling av avløpsvann betyr pålitelig utskilling av hår og fibermaterialer. Dette blir stadig mer nødvendig for effektivt å beskytte påfølgende trinn, for eksempel membranbioreaktorer/MBR.

Finsiling kan også erstatte primærsedimentering, noe som betyr at større mengder vann kan håndteres på eksisterende overflater.

I tillegg kan finsilen brukes når kravene til renseanlegget ikke krever biologisk rensing. Ved finsiling kan mer enn 70 % SS og 30 % COD/BOD reduseres.

Read more...close

Kjemisk bunnfall, koagulering og/eller flokking kan brukes til ytterligere forbedret siling. Tilsetning av slike kjemikalier fører til at oppløste stoffer og små partikler blir utskilte flokker (større partikler) som fester seg i silingen. Andelen svevende faste stoffer kan dermed reduseres med opptil 95 %, COD/BOD med opptil 65 % og fosfor med opptil 60 %.

På mange områder med utilstrekkelig avløpsrensing, hvis det finnes noen i det hele tatt, er finsiler et raskt og kostnadseffektivt første skritt i riktig retning.

HUBER membransil ROTAMAT® RoMem

RoMem er egnet for både industrielt og kommunalt avløpsvann opptil 3500 m3/t. Silen har en maskevidde på 0,5–1 mm, noe som betyr god utskilling av hår og fiber. Silen har innebygd vaskepresse for ristgods og avvanning, og passer godt foran MBR- og MBBR-anlegg.

HUBER trommelsil RoMesh®

RoMesh® er en todimensjonal trommelsil for svært fine partikler.

HUBER trommelsil LIQUID

LIQUID er den perfekte erstatningen for tradisjonell førsedimentering eller for beskyttelse foran MBR- og MBBR-anlegget. Trommelsil med siltrådduk fra 0,1 til 6 mm. Alltid i rustfritt stål.

HUBER Disc Filter RoDisc®

RoDisc® er HUBERs platefilter som håndterer siling ned til 10 μ. Platefiltre brukes vanligvis som sluttpolering i renseanlegget.

 

 

Produkter

Nedlastinger

Case Studies

Fordeler

Fordeler

Rotamat®-maskinene gir flere fordeler

  • Det roterende driftsprinsippet minimerer slitasjeskader

  • Integrert ristgodspresse, lave håndteringskostnader
  • Installasjon direkte i kanalen, uten behov for bunntrinn
  • Minimalt ombygging ved behov
  • Fremstilt i rustfritt stål
  • Minimalt vedlikehold
  • Høy utskilling ved å avlede strømmen

  • Lav hydraulisk motstand takket være stor siloverflate
  • Selvrensende maskin og innløpskammer