HUBER sandbehandlingssystem RoSF 5

HUBER tilbyr komplette sandbehandlingsordninger med mottakslomme, grov utskilling ved hjelp av vasketrommel RoSF9, etterfølgende grovvaskpresse RoSF13, sandfang Ro6 og sandvask RoSF4. Disse komponentene kan kombineres på forskjellige måter, og i tillegg kan vann- og slamfasen etter nedbør skilles ut i en vann- og slamfase. Slamfasen kan avvannes. og vannfasen kan behandles videre avhengig av disse egenskapene. Ved å sile vaskevannet fra vasketrommelen og grovvaskepressen, men også fra avvanning, kan forbruket av rent vann minimeres. Uansett hvilke behov anlegget ditt har, kan du være trygg på at det er driftssikkert hvis det er konstruert med HUBER-produkter.

Produkter

Fordeler

Fordeler

Fordelene med HUBER RoSF5

  • Skiller ut og vasker grovere materialer som murstein og kvister

  • Reduserer det organiske innholdet til et glødetap som er mindre enn 3 % i den utmatede sanden

  • Skiller ut den maksimale mengden sand, mer enn 90 % av alle partikler større enn 0,1 mm

  • Gjenbruker den vaskede sanden

  • Tar vare på forurensninger fra den vaskede sanden i påfølgende trinn sammen med den vandige fasen

  • Gjenbruker vannet fra prosessen til spyling i tidligere trinn

  • Et helautomatisk og driftssikkert anlegg med minimale vedlikeholdsbehov og stor tilgjengelighet

Case Studies

Nedlastinger

Medier