Mikrosiler

Økt belastning på renseanlegget, for liten tank- og sedimenteringsdimensjonering eller dårlig fungerende aktivslamprosess kan bety at det er vanskelig å håndtere svingninger i belastningen. I verste fall fører det til utvidelse fra de forskjellige prosessene eller redusert effektivitet i prosessen. Hvis en ikke kan nå sine tillatelsesnivåer, kan det bety bøter og negative utslag, for eksempel eutrofiering, for mottakeren. Å investere i et permanent poleringstrinn eller et siste filtertrinn for overvannsrensing kan være et rimelig tiltak for å unngå problemer.

Read more...close

Andre anvendelser:

  • Mikrofiltrering for å beskytte og øke effektiviteten til sensitive systemer nedstrøms, for eksempel UV-desinfeksjon
  • Mikrofiltrering av avløpsvann etter dosering av aktivt karbon i pulverform (for å minimere mikroforurensing)
  • Behandling av prosess- eller servicevann i resirkuleringssystemer, som f.eks. fiskeoppdrett eller annen næringsmiddelindustri
  • Behandling av regnvann og overvann som risikerer å bli forurenset av for eksempel mikroplast fra fotballbaner eller siling av regnvannsreservoarer fra store trafikkpunkter

HUBER membransil ROTAMAT® RoMem

RoMem er egnet for både industrielt og kommunalt avløpsvann opp til 3500 m3/t. Silen har en maskevidde på 0,5–1 mm, noe som betyr god utskilling av hår og fibre. Silen har innebygd vaskepresse for ristgods og avvanning, og er egnet for MBR- og MBBR-anlegg.

HUBER trommelsil RoMesh®

RoMesh® er en todimensjonal trommelsil for svært fine partikler.

HUBER trommelsil LIQUID

LIQUID er den perfekte erstatningen for tradisjonell føravleiring eller som beskyttelse før MBR- og MBBR-anlegg Trommelsil med siltrådduk fra 0,1–6 mm. Alltid i rustfritt stål.

HUBER skivefilter RoDisc®

RoDisc® er HUBERs skivefilter som håndterer siling ned til 10 μ. Platefiltre brukes vanligvis som sluttpolering i renseanlegget.