Hullplate og grovrist

Robuste rister og siler med hullplate eller spalter fra HUBER Max®-familien

Siler fra HUBERs Max-familie betyr effektiv siling og transport av renseavfall i alle typer anvendelser. Fra grovsiling med TrashMax® til finsiling med CenterMax® og EscaMax®. Uansett bruksområder fra vanninntak og papirfabrikker til kommunale renseanlegg finnes det en HUBER Max-løsning for dine behov.

HUBER-hullplatesil EscaMax®

EscaMax® er en av de beste hullplatesilene på markedet for store gjennomstrømninger i innløpet. Den todimensjonale hullplatetetningen forbedrer utskillingen av renseavfallet betydelig sammenlignet med tradisjonell spaltesil og minimerer topprodukter som hår, fiber og bomull. Leveres med hull på 3–8 mm.

HUBER RakeMax grovrist

RakeMax® RakeMax® er den robuste grovristen for kommunale og industrielle anvendelser. Kolonnene rengjøres ved hjelp av rustfrie raker festet til et kjedesystem, noe som gir høy kapasitet for fjerning av renseavfall og opprettholder en stor gjennomstrømning av vann. RakeMax® er ideell for å beskytte råvannsinntak til vannverk og andre prosessanlegg.

HUBER grovrist RakeMax® HF (high flow)

RakeMax® HF er en variant som tillater virkelig store gjennomstrømninger samtidig som den beholder kapasitet for utskilling av renseavfall.

HUBER grovrist RakeMax® CF

p>RakeMax® CF er den siste utviklingen i RakeMax®-familien og passer perfekt som erstatning for tidligere trapperistinstallasjoner i smale kanaler. Ved å tvinge vannet til å gjøre en 90 graders sving, reduseres hastigheten, og dermed øker fjerningen av renseavfall. Kapasiteten opprettholdes ved at vannet strømmer inn i midten og ut på begge sider av risten.

HUBER hullplatesil CenterMax®

p>CenterMax® tillater hullplatesiling selv i smale kanaler, da vannet strømmer inn i midten og ut på begge sider av risten. Hullplaten gir bedre utskilling av renseavfall, hår, topprodukter og fiber sammenlignet med eldre trapperistteknologi.

HUBER grovrist TrashMax®

TrashMax® er en robust grov- og vrakrist spesielt designet for anvendelser med mye og grovt renseavfall i for eksempel lange tunnelsystemer før renseanlegget. Gitteret er et spaltegitter med et bevegelig bunntrinn og solide raker festet til en kjede. TrashMax® håndterer ved, paller og sykler.

HUBER Grab Screen TrashLift

p>TrashLift er en grov- og vrakrist for vertikal montering. Risten rengjøres med en kabeldrevet rakegrabb.