Produkter

Produkter og utstyr til ditt behov

HUBER tilbyr et komplett utvalg av maskiner og anlegg for behandling av avløps-, prosess- og drikkevann samt sand og slam fra en kilde

Huber har siden 1970-tallet utviklet nyskapende maskiner av høy kvalitet i rustfritt stål.

Våre produkter er utviklet sammen med våre kunder og de behovene som finnes i det globale markedet der vi opererer. Det er kundenes behov over hele verden som driver vår nyskaping og produktutvikling.

Våre produkter og nyskapinger er alltid av høyeste kvalitet. Laget i rustfritt stål er de robuste og driftssikre for alle typer variasjoner som finnes i prosessene.

Alle maskiner er produsert i vår fabrikk i Tyskland, der våre dyktige medarbeidere blander håndverk og automatisering for å levere maskiner av høy kvalitet.

 

Denne delen gir en fullstendig oversikt over HUBERs produkter for behandling av avløpsvann, vann og slam.