HUBER RoWin avløpsvarmeveksler

Huber RoWin-systemet – energigjenvinning fra avløpsvann eller gråvann

 • Svært effektiv varmeveksling
 • Selvrensende
 • Lite vedlikehold
 • Mister ikke effektivitet over tid
 • Lønnsomt for eiendom, avløpsrenseanlegg, vaskerier, sykehus og mer.
 • Plasseffektiv når det gjelder effektivitet.

Denne innovative varmevekslerløsningen bidrar til en mer sirkulær bruk av energi og blir raskt lønnsom.
Avløpsvann kommer inn i tanken der flere varmemedierør varmes opp og varmen gjenvinnes. Rørene rengjøres i en automatisert rengjøringsprosess. Alt sediment dannet på rørene faller til bunnen av veksleren og transporteres ut via en transportskrue. Dette medfører ekstremt lave vedlikeholdskostnader og svært lang levetid.

Read more...close

Den biokjemiske sammensetningen av avløpsvann betyr at alt materiale som kommer i kontakt med det, utsettes for veksten av en biofilm. Denne biofilmen reduserer varmeoverføringen og virker isolerende. Rengjøring av rørene når overføringshastigheten reduseres, sikrer effektiviteten til varmeveksleren. Restene fra rengjøringen og andre større partikler som følger med vannet, og som sedimenteres, akkumuleres på bunnen av tanken. Her er det en transportskrue som skrur restene og partiklene mot utløpsventilen i den ene enden gjennom bunnventilen, hvoretter restene og partiklene følger med det avkjølte avløpsvannet ut og videre til renseanlegget.

RoWin er bygget i moduler som passer til forskjellige installasjoner og gjennomstrømninger. Den er tilgjengelig med isolasjon for å optimalisere varmeoverføringen. Sammen med en varmepumpe kan du skape både kjøling og varme for den omkringliggende bygningen, avhengig av temperaturen på avløpsvannet og bygningens behov. Ved å forvarme innkommende kaldt vann som skal bli varmt vann, kan du gjøre ganske store innsparinger.

Fordeler

Fordeler

 

 • Stor overføringskapasitet sammenlignet med overflatebehovet
 • Selvrensende
 • Ingen risiko for stopp i ledningen
 • Modulær design for ulike gjennomstrømninger og rom
 • Stor varmeoverføringskapasitet
 • Selv en liten temperaturforskjell gir store besparelser ved store gjennomstrømninger
 • Minimalt vedlikeholdsbehov
 • Smart og automatisk kontroll

 

 

Nedlastinger

Case Studies

Case Studies

Konstruksjonsskisse

Konstruksjonsskisse

[Norsk] Sketch of HUBER Heat Exchanger RoWin
[Norsk] HUBER Heat Exchanger RoWin
[Norsk] Sketch of HUBER Heat Exchanger as tank version RoWinB
[Norsk] HUBER Heat Exchanger as tank version RoWinB

Medier

Produkter

request further product information