HUBER pumpestasjonssil ROTAMAT® RoK4

ROTAMAT® RoK 4 Pumping Stations Screen RoK 4

Selvrensende finsil med vertikal løfting for beskyttelse av etterfølgende pumper

ROTAMAT® RoK4 er en pumpestasjonssil som fanger og transporterer filler, topprodukter og annet renseavfall fra pumpesumpen. Dette reduserer problemene med nedetid i etterfølgende pumper. Silen er selvrensende, og renseavfallet transporteres opp og avvannes i en og samme enhet før det faller ned i søppeldunken. Det er en perfekt løsning enten det dreier seg om ny- eller ombygging av pumpestasjoner.

Pumpestasjonssilen ROTAMAT® RoK4 løfter renseavfallet vertikalt og avvanner det. Det avvannede renseavfallet mates ut i en beholder eller en endeløs søppelpose.

 • Pumpestasjonssilen reduserer tilstopping av pumper og reduserer luktplager. Ved å fjerne renseavfallet ute på ledningsnettet kan belastningen på innløpssilingen på renseanlegget reduseres. Installasjon av en pumpestasjonssil minimerer behovet for nedstigning og pumpevedlikehold. Dermed minimeres risikoen for at ansatte utsettes for hydrogensulfid (H2S).

   

  Pumpestasjonssilen består av et vertikalt innløpskammer med hullplate og en skruetransportør i et vertikalt rør. Avløpsvannet strømmer inn i innløpskammeret gjennom en rørtilkobling. I innløpskammeret er skruen utstyrt med slitesterke børster for effektiv rengjøring av silen. Når skruen løfter renseavfallet gjennom røret, blir det avvannet. Det avvannede renseavfallet mates ut i en beholder med en endeløs søppelpose for å redusere luktplager.

  Det silte avløpsvannet renner gjennom innløpskammeret og ned i pumpesumpen ved hjelp av tyngdekraften og pumpes deretter videre. Toppen på innløpskammeret er åpen og tillater overløp, for eksempel ved strømbrudd. Maskinen er konstruert for å kunne bli gjennomvåt. Det nederste trinnet hindrer tilbakestrømning i kanalsystemet, og dermed slipper man sedimentering i kanalen.

Read more...close

Pumpestasjonssilen ROTAMAT® RoK4 løfter renseavfallet vertikalt og avvanner det. Det avvannede renseavfallet mates ut i en beholder eller en endeløs søppelpose. Pumpestasjonssilen reduserer tilstopping av pumper og reduserer luktplager. Installasjon av en pumpestasjonssil minimerer behovet for nedstigning og pumpevedlikehold. Dermed minimeres risikoen for at ansatte utsettes for hydrogensulfid (H2S).

Pumpestasjonssilen består av et vertikalt innløpskammer med hullplate og en skruetransportør i et vertikalt rør. Avløpsvannet strømmer inn i innløpskammeret gjennom en rørtilkobling. I innløpskammeret er skruen utstyrt med slitesterke børster for effektiv rengjøring av silen. Når skruen løfter renseavfallet gjennom røret, blir det avvannet. Det avvannede renseavfallet mates ut i en beholder med en endeløs søppelpose for å redusere luktplager.

Det silte avløpsvannet renner gjennom innløpskammeret og ned i pumpesumpen ved hjelp av tyngdekraften og pumpes deretter videre. Toppen på innløpskammeret er åpen og tillater overløp, for eksempel ved strømbrudd. Maskinen er konstruert for å kunne bli gjennomvåt. Det nederste trinnet hindrer tilbakestrømning i kanalsystemet, og dermed slipper man sedimentering i kanalen.

 

 

Fordeler

Fordeler

Pumpestasjon sil ROTAMAT® RoK4 byr på enestående fordeler:

 • Automatisk siling, lufting og avvanning i en og samme enhet
 • Optimal siling av faste partikler ved hjelp av todimensjonal siling (hullplate)
 • Forhindrer tilstopping og sammenfiltring i pumpestasjoner og kumlokk.
 • Integrert bunntrinn for å hindre sedimenteringer i den innkommende kanalen
 • Enkel å installere i eksisterende bygninger
 • Mulig å installere hele silen under vann

 

Nedlastinger

Case Studies

Konstruksjonsskisse

Konstruksjonsskisse

Medier

Produkter

request further product information