Sikkerhetsdører

Den vellykkede forbedringen av våre sikkerhetsdører

Våre sikkerhetsdører er laget av rustfritt stål og er sikkerhetssertifisert i henhold til DIN EN 1627. Våre sikkerhetsdører kan brukes til å få tilgang til bygninger, spesielt i drikkevann og for anlegg med økte sikkerhetskrav. De er tilgjengelige i sikkerhetsklassene RC 3 og RC 4.

Safety door TT 2.1, single, DIN EN 1627 RC3close

Safety door TT 2.1, single, DIN EN 1627 RC3

Completely made from stainless steel.
Security door, certified to security of DIN EN 1627 inspection level RC3, applicable as access to buildings, especially in potable water supply, and for plants with increased security requirements.
Security class RC3 is recommended by the criminal investigation department if the building is additionally secured by means of a burglar alarm system.

Sikkerhetsdør TT 2.2, dobbel, DIN EN 1627 RC3close

Sikkerhetsdør TT 2.2, dobbel, DIN EN 1627 RC3

Fremstilt helt i rustfritt stål.
Sikkerhetsdør, sertifisert til sikkerhet for DIN EN 1627 inspeksjonsnivå RC3, anvendbar som atkomst til bygninger, spesielt i drikkevannsforsyning, og for anlegg med økte sikkerhetskrav.
Sikkerhetsklasse RC3 anbefales av kriminaletterforskningsavdelingen hvis bygningen i tillegg er sikret med et innbruddsalarmsystem.

Sikkerhetsdør TT 2.1, enkel, DIN EN 1627 RC4close

Sikkerhetsdør TT 2.1, enkel, DIN EN 1627 RC4

Fremstilt helt i rustfritt stål.
Sikkerhetsdør, sertifisert til sikkerhet for DIN EN 1627 inspeksjonsnivå RC4, kan anvendes som atkomst til bygninger, spesielt i drikkevannsforsyning, og for anlegg med økte sikkerhetskrav.
Sikkerhetsklasse RC4 anbefales av kriminaletterforskningsavdelingen hvis bygningen ikke er sikret med et innbruddsalarmsystem.

Sikkerhetsdør TT 2.2, dobbel, DIN EN 1627 RC4close

Sikkerhetsdør TT 2.2, dobbel, DIN EN 1627 RC4

Fremstilt helt i rustfritt stål.
Sikkerhetsdør, sertifisert til sikkerhet for DIN EN 1627 inspeksjonsnivå RC4, kan anvendes som atkomst til bygninger, spesielt i drikkevannsforsyning, og for anlegg med økte sikkerhetskrav.
Sikkerhetsklasse RC4 anbefales av kriminaletterforskningsavdelingen hvis bygningen ikke er sikret med et innbruddsalarmsystem.

request further product information