HUBER Coanda kompaktanlegg ROTAMAT® Ro5 C

Komplett mekanisk avløpsrensing for mindre renseanlegg HUBER Coanda Ro5 C

Komplett mekanisk avløpsrensing for mindre renseanlegg

  • HUBER ROTAMAT® Ro5 C er en kombinasjon av innløpssil og sandvasker montert i en enhet.
  • En tankmontert ROTAMAT® skruesil skiller ut faststoff fra avløpsvannet, avhengig av spaltebredden (f.eks. 2 mm). Renseavfall skilles ut og fjernes med en skruetransportør. Renseavfallet avvannes og komprimeres i et lukket, skrått rør med integrert presse. Deretter tømmes det i den påfølgende beholderen eller containeren. Det silte avløpsvannet renner ned i den sirkulære sandfellen, den såkalte Coanda-tulipanen, ved hjelp av gravitasjonen. Gjennomstrømningen rutes langs tankens buede indre overflate, og COANDA-effekten får væsker til å feste seg til den buede overflaten. Dette betyr at gjennomstrømningen omdirigeres fra rask rotering i vertikal retning til en gradvis langsommere horisontal rotasjon. Luft suges inn i midten av virvelen og blandes med vannstrømmen.
  • Kombinasjonen av COANDA-effekten, og av at det kommer luft inn i midten av virvelen, betyr at alle organiske partikler flyter opp og kan skilles ut over en kant. Sanden avleires i den nedre delen av «tulipanen» og fjernes ved hjelp av en skruetransportør. I skruen blir sanden avvannet og matet ut til en beholder eller container. Ro5 C er det optimale valget for små gjennomstrømninger og trange rom der det fortsatt er strenge krav til utskilling av renseavfall og sand.

 

 

Read more...close

Det silte avløpsvannet renner ned i den sirkulære sandfellen, den såkalte «Coanda-tulipanen», ved hjelp av gravitasjonen. Gjennomstrømningen ledes langs tankens buede indre overflate grunnet COANDA-effekten, noe som gjør at væsker fester seg til konturen av en buet overflate. Tilstrømningen omdirigeres fra rask rotering i vertikal retning til en gradvis langsommere horisontal rotasjon. Luft suges inn i midten av virvelen og blandes med vannstrømmen.

Kombinasjonen av COANDA-effekten og innføring av luft i midten av virvelen betyr at alle organiske partikler flyter opp og kan skilles ut over en kant. Sanden avleires i den nedre delen av tulipanen og fjernes ved hjelp av en skruetransportør. I skruen blir sanden avvannet og matet ut til en beholder eller container.

Fordeler

Fordeler

Fordeler med HUBER Coanda kompaktanlegg ROTAMAT® Ro5 C

  • Komplett mekanisk forbehandling ved å kombinere finsil, rund sandfelle og sandutskiller i en kompakt, kapslet enhet
  • Integrert avvanning, komprimering og vasking av renseavfallet
  • Maksimal gjennomstrømning 40 l/s
  • Helautomatisk kontroll
  • Fremstilt helt av rustfritt stål
  • Lite plassbehov
  • Valgfri frostsikker utførelse ned til -25 °C

Nedlastinger

Konstruksjonsskisse

Konstruksjonsskisse

Medier

Medier

Produkter

request further product information