HUBER vaskepressekanal HLC

Innmatingssystem for vaskepressens transportsystem

HUBERs transportsystem for renseavfall HLC samler renseavfall fra flere rister og transporterer det ved hjelp av selvfall og vanntrykk til etterfølgende vaskepresser.

Renseavfallet som skal behandles, faller ned i vaskekanalen fra en eller flere siler. Avløpsvann eller servicevann brukes til å skylle renseavfallet videre i systemet. Spylevannet fungerer også som vaskevann for vaskepressene. HUBER vaskekanaler tilpasses den kundespesifikke løsningen og kan være over 100 meter lang. Vaskekanalen medfører minimale vedlikeholdsbehov og gir energieffektiv transport av renseavfall over lange avstander.

request further product information