HUBER vaskepresse med løpehjul WAP® SL

Vaskepresse med løpehjul WAP® SL

HUBERs vaskepresse med løpehjul vasker renseavfallet mer effektivt og minimerer BOD-innholdet i renseavfallet. Den intensive vaskingen gir mulighet for høyere TS, opp til 50 %. WAP® SL håndterer opp til 12 m3/t.

WAP® SL arbeider satsvis. Renseavfallet faller enten ned i tanken direkte fra en sil eller transportør, eller det spyles inn i trakten gjennom en vaskekanal. Etter at et parti renseavfall er matet inn, fylles tanken med vaskevann og deretter starter løpehjulet som fører til en kraftig omrøring i tanken. Avføringen og annet biologisk materiale løsnes og fjernes fra renseavfallet ved hjelp av sterk turbulens og havner i vaskevannet.

Read more...close

Etter at vaskesyklusen er fullført, åpnes en automatisk ventil, og vaskevannet renner ut gjennom perforeringer i karet. Det returneres sammen med avføringen til strømmen av avløpsvann. En transportskrue mater deretter renseavfallet videre inn i vaskepressen, der det som et alternativ kan skylles med spylevann. Skruen skyver deretter renseavfallet gjennom pressonen der den komprimeres, avvannes og komprimeres før den til slutt mates ut gjennom pressrøret til en beholder eller søppelkasse.

 

 

 

request further product information